ศบค. เตรียมปรับระดับพื้นที่ดีขึ้นทั่วประเทศ ย้ำหน้ากากอนามัยเป็นอาวุธสำคัญ

ศบค.จ่อถกมาตรการเข้าประเทศ จ่อเลิกตรวจเอทีเค คนไม่ฉีดวัคซีนลดวันกักตัว ปรับโซนสีดีขึ้นทั่วประเทศหลังคนร่วมมือดี

21 เม.ย.2565 -เวลา 09.30น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ศปก.ศบค. ถึงกรณีกระทรวงสาธารณะสุข เตรียมเสนอปรับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ ว่า ในวันที่ 22 เม.ย. ศบค.จะพิจารณาข้อเสนอ ที่เป็นแนวทางสำคัญที่นายกฯมอบไว้ โดยเรื่องการเข้าประเทศ จะปรับตามสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเด็นหลัก คือการกักตัว สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะปรับให้สะดวกขึ้น เช่น ถ้ามีการกักตัวที่เชื่อถือได้มาแล้วจะลดจำนวนวันกักตัวลง และระบบเทสต์ แอนด์โก สำหรับผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งทั่วโลกมีการผ่อนคลายมากแล้ว จะเสนอให้ปรับระบบ เทสต์ แอนด์ โก ให้นักท่องเที่ยวและคนไทยที่กลับเข้าประเทศ สะดวกมากขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาทุกมิติ โดยการตรวจเชื่ออาจจะปรับ เนื่องจากพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมีเปอร์เซ็นต์ลดลง

ระบบ เทสต์ แอนด์ โกให้ความสำคัญกับการได้รับวัคซีน โดยจะปรับวิธีการตรวจเมื่อเดินทางมาถึง เป็นเอทีเคลักษณะอย่างไร หรือไม่ต้องตรวจเลย ซึ่งจะพิจารณาวันที่ 22 เม.ย. ส่วนข้อเสนอให้ยกเลิก เทสต์ แอนด์ โก หรือไทยแลนด์พลัส เรารับฟังมาตลอด แต่อยากให้เข้าใจโดยเฉพาะไทยแลนด์พลัส ไม่ใช่ระบบที่ไม่ดี ถ้าย้อนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหากไม่มีระบบนี้ เวลานี้ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไประบบต่างๆก็ต้องปรับ และถ้ามีการปรับระบบเข้าประเทศจะใช้ไทยแลนด์พลัสเท่าที่จำเป็น โดยยึดหลักความปลอดภัยเท่าที่ประเมินแล้วว่าเราจะรับได้และให้เกิดความสะดวกที่สุด

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า มาตรการที่ว่านี้หากที่ประชุมเห็นชอบจะเริ่มวันที่ 1 พ.ค. ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องขยับ โดยมาตรการที่จะปรับมีทั้งทางอากาศ ทางบก ซึ่งทางบกจะพยายามเปิดด่านทางบกให้ได้ทั่วประเทศ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ จะนำมาพิจารณาในวันที่ 22 เม.ย. เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาร่วมกันว่าใช้วิธีใดในการเปิด โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับทางอากาศที่มาตรการอาจจะน้อยกว่า

พล.อ.สุพจน์ กล่าวถึงการพิจารณาปรับระดับพื้นที่ หรือโซนสี ว่า เราประเมินตามเงื่อนไขที่มี และเท่าที่ดูตัวเลขสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ผ่านมาจะพิจารณาปรับโซนสีให้ดีขึ้นในทุกจังหวัด ส่วนมาตรการป้องกันในปัจจุบัน ทั้งประชาชนและสถานประกอบการณ์ปรับตัวอยู่กับโควิดได้ดีขึ้น ดังนั้น การปรับโซนสีในหลายจังหวัดที่เป็นสีส้มจะได้ปรับสถานการณ์ให้ดีขึ้น

เมื่อถามว่า ที่ประชุมศบค.จะพิจารณารับมือการเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค.นี้อย่างไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า นายกฯให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดยวันนี้ศปก.ศบค. จะคุยเรื่องเงื่อนไขบางประการที่กำหนดไว้ในมาตรการที่ทำให้สถานศึกษามีข้อจำกัดในการให้นักเรียนไปเรียนออนไซต์แบบเต็มจำนวน ซึ่งเราต้องปรับเงื่อนไขให้เรียบร้อย ขณะที่โรงเรียนต้องมีมาตรการรองรับได้อย่างปลอดภัย

เมื่อถามถึงความพร้อมเรื่องยาและเวชภัณฑ์รองรับการแพร่ระบาดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันเราดูเรื่องของอัตราการครองเตียงและขีดความสามารถด้านสาธารณสุข แล้วนำมาประเมิน ดังนั้น ตัวเลขการจัดอันดับว่าประเทศไทย อยู่ในลำดับไหนของโลกหรือของอาเซียน ไม่ใช่มิติที่ครบถ้วนที่จะนำมาพิจารณาเพื่อเปิดประเทศ เวลานี้แพทย์ใช้ปัจจัยดูเรื่องเปอร์เซ็นต์เตียงที่เหลือและการรองรับทางสาธารณสุขมาพิจารณาและปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ยังมีเพียงพอ

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อยากให้กรุงเทพฯเป็นพื้นที่นำร่องเป็นเมืองที่ใช้ชีวิตปกติสามารถเปิดหน้ากากได้ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า สาธารณสุขได้วางมาตรการที่จะให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติและโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเพื่อทำการประเมินไว้แล้ว และมาตรการเหล่านี้ยังปรับได้อีก แต่อยากย้ำว่าโควิดยังต้องอยู่กับเราอย่างน้อยไปอีก 1 ปี ดังนั้น มาตรการสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติประกอบอาชีพได้ คือเราต้องปรับตัว ป้องกันตัวเองโดยสวมหน้ากากอนามัยที่ยังมีความจำเป็นเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ในการป้องกัน และต้องรักษาระยะห่างเท่าที่จำเป็น ขณะที่สถานประกอบการต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง และขีดความสามารถรองรับด้านสาธารณสุข สิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวใจให้เราอยู่กับโควิดได้

เมื่อถามย้ำว่า จะมีการพิจารณาให้ถอดหน้ากากเหมือนบางประเทศหรือไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เรื่องนี้แพทย์ประเมินต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เราได้ใช้ทุกหน่อยงานให้รุณรงค์ตักเตือนและทำมาต่อเนื่อง และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค VUCA มุ่งเน้นการดำเนินงาน 4 ส่วน ได้แก่ V-Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยให้ได้ 100 ล้านโดส U-Universal Prevention ให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด C-COVID Free Setting ร้านค้า สถานประกอบการใช้มาตรการพื้นที่ปลอดโควิด-19 และใช้ชุดตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาคมภัตตาคารไทย รับเหรียญวัคซีนฮีโร่ พิธีปิดศูนย์บางซื่อ ฝ่าโควิดร่วมเดินหน้าประเทศไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. และ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

พบในไทยแล้ว 4 ราย! โควิดเจน 3 โอมิครอน 'BA.2.75.2'

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Center for Medical Genomics” ว่า โควิดเจเนอเรชัน 3 "โอมิครอน BA.2.75.2" พบแล้วในไทยรวม 4 ราย

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 839 ราย เสียชีวิต 9 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 839 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด ผู้ป่วยสะสม 2,457,874 ราย