แอสตร้าเซนเนก้า เผยเบื้องหลังการผลิต และตรวจสอบคุณภาพวัคซีน ผลิตจากสยามไบโอฯ

15พ.ย.2564- แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เผยถึงเบื้องหลังการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัคซีน โดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกอย่าง WHO และสามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้คนไทยและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงการผ่านกระบวนการตามเงื่อนไขของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าแอสตร้าเซนเนก้า ให้ความสำคัญในการผลิตและส่งมอบวัคซีนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเราร่วมมือกับรัฐบาลไทย สยามซีเมนต์กรุ๊ปและสยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อพัฒนากำลังการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศใกล้เคียง

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้ามีการตรวจสอบมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพของวัคซีนโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขไทย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงเชื่อมั่นได้ว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยนั้นมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนดของประเทศ

ดร.ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า สยามไบโอไซเอนซ์เป็นศูนย์การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตชีววัตถุตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้แก่ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เราเชื่อมั่นว่าความรู้ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐานสากล

จากความร่วมมือนี้ จะทำให้เราสามารถต่อยอดและพัฒนาวงการชีววัตถุของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ส่วนวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า 60 รายการ ทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพทั้งหมดยังได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพจากยุโรปที่ได้รับการรับรองแล้ว (EU qualified person) เพื่อวัคซีนทุกโดสและทุกรุ่นการผลิตที่จะออกสู่ตลาด มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก มั่นใจว่าวัคซีนทุกขวดได้รับการพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีขีดความสามารถระดับโลก ว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าคนไทยจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมวิทย์ฯ ยันพบสายพันธุ์ HK.3 ในไทยจริง ไม่มีหลักฐานรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อน้อย

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์