จับตา ศบค. เคาะมาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง

แฟ้มภาพ

24 พ.ย.2564 - ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า สำหรับการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศทุกช่องทาง เป็นทางอากาศ4,019 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 8 คน และเมื่อรวมยอดผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด 94,756 คน และถ้าดูจากตั้งแต่วันแรกที่เปิดประเทศพบมีผู้ติดเชื้อ 126 คน คิดเป็น 0.13% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 63 ถึง 22 พ.ย. 64 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์198 คน นศ.แพทย์ 34 คน วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานพยาบาล เช่น แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวชระเบียน อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ซึ่งมีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไตอายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป สูตินารีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน

พญ.สุมนี กล่าวด้วยว่า ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ ศบค.ชุดใหญ่มีประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ พิจารณาว่าจะมีการผ่อนคลายการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับพื้นที่สี การปรับมาตรการต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าเรื่องการรับแรงงาน 3 สัญชาติเข้ามาในประเทศ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจคือมาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง ขอให้ติดตามมติของที่ประชุม ที่โฆษกศบค.จะได้แถลงข่าวให้ทราบภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่ นอน รพ. 252 ราย ดับเพิ่ม 17 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 252 ราย

'หมอยง' ชี้โควิดสิ้นสุดเปลี่ยนเป็นโรคประจำกาล ฉีดวัคซีนประจำปี เม.ย.-พ.ค.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 end game โดยเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล

ศูนย์จีโนมฯ แจง 'วัคซีนรุ่น 3' กับความหวังป้องโควิดกลายพันธุ์

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วัคซีนรุ่นที่ 3 (Third generation vaccine) กับความหวังในการป้องกันโควิด-19 กลายพันธุ์ที่จะระบาดในอนาคต

'หมอยง' ชี้โควิดระบาดตามฤดูกาล ฉีดวัคซีนเหลือปีละครั้ง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การระบาดจะเป็นแบบเข้าสู่ฤดูกาล ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 472 ราย ดับ 29 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 472 ราย

'หมอยง' เปิดผลวิจัยติดโควิดซ้ำ เทียบกับป่วยครั้งแรก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การติดเชื้อซ้ำความรุนแรงของโรคลดลง