เปิดคำฟ้องระบุพฤติการณ์ 'ดีเจแมน-ใบเตย' กับพวกผิด 3 ข้อหา คดีแชร์ Forex

9 พ.ค.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ อัยการคดีพิเศษ ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 6 ราย ได้แก่ นายพัฒนพล กุญชร หรือ ดีเจแมน, น.ส.สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย, นายฉัตรชัย หรือเสือ คชทิน, นายธีร์ภัสกร หรือมาร์ค กิมวังตะโก, นายสุรนาถนาคมุสิก และนายอายุวัต ชัยเมธนากูล ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน จากกรณีเเชร์ Forex 3D

อัยการคดีพิเศษ โจทก์ฟ้องสรุปว่า เมื่อระหว่างวันที่ 25 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 4 ก.ย.2563 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งหก กับจำเลยทั้งสี่ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.453/2564 ของศาลนี้ กับนายสุภิญโญ มีสมปราชญ์ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.265/2565 ของศาลนี้ กับจำเลย ทั้งสิบเก้าในคดีคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.2043/2565 ของศาลนี้ กับนายแดรัล ยังฮุย ไซ หรือไช ยัง ฮุย (Mr.Daryl Cai Yonghui) จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.949/2566 ของศาลนี้ กับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง โดยเจตนาทุจริต และโดยหลอกลวง ได้ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาชักชวนหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไป หรือแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.forex-3d.com และผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ “Apiruk Krub”, “Apirak Kothi” และ “Forex-3d” ซึ่งเป็นการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และประชาชนสามารถพบเห็นได้ทั่วไป แพร่ข่าวชักชวนให้ประชาชนทั่วไปนำเงินมาร่วมลงทุน

โดยอ้างว่าจะนำเงินลงทุนไปซื้อขายหรือเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจำเลยทั้งหก กับพวกมีทีมงานมืออาชีพ (Forex Trader) มืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุน แทนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือ เทรดเงินตราต่างประเทศ โดยจำเลยทั้งหกกับพวกจะเป็นผู้ทำการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศให้ เพียงแต่นักลงทุนฝากเงินเข้ามาก็สามารถที่จะรอรับเงินปันผลได้เลย โดยที่มีการประกันเงินต้น 100 % ไม่มีการขาดทุน ซึ่งจำเลยทั้งหกกับพวกรับประกันเงินลงทุนตามสัญญา ในการสมัครร่วมลงทุนดังกล่าว

จะมีขั้นตอนดังนี้ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกที่ร่วมลงทุนอยู่แล้ว จะต้องส่งส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อเว็บเพจเข้าหากัน หรือลิงค์(Link) สมัครมาให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน โดยจะต้อง มีรหัสยืนยันสิทธิ (Activate code) ที่ได้รับจากผู้แนะนำ โดยจะได้รับ 2ลักษณะ คือ 1.ได้รับมาเป็นรหัสยืนยัน หรือ Code ซึ่งสามารถนำไปกรอกในช่องรหัสยืนยันสิทธิในหน้าแบบฟอร์มการสมัครบัญชี และ 2.ได้รับมาเป็นลิงค์ (Link) โดยผู้ลงทุนจะต้องสมัครโดยการกรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ และแนบ หลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารในระบบ แล้วผู้ลงทุนจะได้รับบัญชีส่วนตัวในการเข้าสู่ระบบ โดยผู้ลงทุนเป็นผู้กำหนดยูสเซอร์เนม (Username) และพาสเวิร์ด(Passward) ของตนเอง เพื่อใช้ในการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการลงทุนและค่าตอบแทนที่ได้รับในเว็บไซด์www.forex-3d.com ซึ่งในช่วงแรก นักลงทุนต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 500 ดอลล่าร์สหรัฐหรือ 15,000 บาท ต่อมามีการเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 50,000 บาท โดยนักลงทุนจะมีระดับการลงทุน หรือรูปแบบการลงทุน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุน

โดยผู้ลงทุนจะต้องทำสัญญากับจำเลยทั้งหกกับพวก ที่เรียกว่า “สัญญาร่วมทุนเพื่อเปิด บัญชี หรือเพิ่มทุน ขาย แลกเปลี่ยนหุ้น เงินตรา และหลักทรัพย์” โดยทำสัญญาในนามของบริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลีย จำกัด และลงนามโดยนายอภิรักษ์ โกฏฐิ ซึ่งในสัญญาระบุว่า ต้องลงทุนนาน 3 เดือน จึงจะ สามารถถอนเงินทุนออกมาได้ทั้งหมด ในการจ่ายเงินลงทุนให้กับจำเลยทั้งหกกับพวกในช่วงแรกนั้น ผู้ลงทุน ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายอภิรักษ์

ต่อมาผู้ลงทุนต้องโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท มี ดี เพย์ จำกัด แทนบัญชีธนาคารของนาย อภิรักษ์ โกฏฐิ โดยบริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลีย จำกัด อ้างว่า จะนำเงินของผู้ลงทุนไปซื้อขายหรือเทร เงินตราต่างประเทศให้ ซึ่งผู้ลงทุนจะถอนเงินกำไรออกมาได้หลังจากบริษัท อาร์ เอ็ม เอส แฟมิเลีย จำกัด เปิดการซื้อขายหรือเทรดแล้วมีกำไรในพอร์ตลงทุนมากกว่า 4% ขึ้นไป จึงจะสามารถถอนกำไรออกมาได้

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังได้รับค่าแนะนำหรือ IB Partner หากสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาลงทุน โดยการส่งสิงค์ (Link) ต่อ เมื่อผู้ถูกชักชวนสมัครลงทุนระบบจะทราบว่า ผู้ชักชวนคือใคร เมื่อผู้ลงทุนรายใหม่ ลงทุนในระบบของ www.forex-3d.com และได้กำไร ผู้ชักชวนจะได้รับเงินค่าแนะนำ 5% ของเงินกำไรของผู้ถูกชักชวน และลดหลั่นลงไป 3% หรือ 1 % ตามชั้นของผู้แนะนำ การลงทุนตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว ประชาชนผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนหรือผลประโยชน์ตอบแทนคำนวณได้เป็นอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ4 ถึงร้อยละ 10 ต่อเดือน หรืออย่างน้อยร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 60 ต่อปี ของเงินที่นำมาลงทุน ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้

การโฆษณาชักชวนหลอกลวงประชาชนของจำเลยทั้งหกกับพวกดังกล่าวเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงแล้ว จำเลยทั้งหกกับพวกไม่ได้ประกอบกิจการซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศ (Forex) จริง ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด และธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อให้บริการลงทุนโดยเก็งกำไรจากการซื้อขายหรือเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทยอีกด้วย

จำเลยทั้งหกกับพวกได้อาศัยโอกาสจากความมีชื่อเสียงหรือความ น่าเชื่อถือของพวกของจำเลยทั้งหกที่เป็นดารานักแสดง นักร้อง บุคคลในวงการบันเทิง บุคคลในวงการสังคม ชั้นสูงหรือไฮโซ และรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่จำเลยทั้งหกกับพวก ดังกล่าว ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ และเมื่อจำเลยทั้งหกกับพวกได้รับเงินจากประชาชนผู้ร่วมลงทุนไว้แล้ว ได้นำเงินจากประชาชนรายนั้นหรือรายอื่นๆ มาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนโดยจำเลยทั้งหกกับพวกมิได้นำเงินไปลงทุนหรือประกอบกิจการอย่างใดให้ได้รับผลตอบแทนคืนให้แก่ประชาชนได้ในอัตราเช่นนั้น

แต่จำเลยทั้งหกกับพวกมีเจตนาหลอกลวงประชาชนที่หวังจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราสูง ให้นำเงินมาลงทุนกับตน ด้วยการใช้วิธีจ่ายเงินตอบแทนให้ในอัตราสูงเป็นเครื่องล่อใจ และอาศัยความน่าเชื่อถือของพวกของจำเลยทั้งหกที่เป็นดารานักแสดง นักร้อง บุคคลในวงการบันเทิง บุคคลในวงการสังคม ชั้นสูงหรือไฮโซ และรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทำให้ประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นในการร่วมกันลงทุนกับจำเลยทั้งหกกับพวก แล้วจำเลยทั้งหกกับพวกได้นำเงินที่ได้มาจากผู้ร่วมลงทุนรายอื่นๆ มาจ่ายเป็น ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมลงทุนรายก่อนๆ ในลักษณะต่อเนื่องกันเป็นแชร์ลูกโซ่

และในที่สุดเมื่อไม่มีผู้ใดลงทุนเพิ่ม ประชาชนที่ร่วมลงทุนจำนวนมากก็จะไม่สามารถได้รับต้นเงินหรือเงินที่ร่วมลงทุนกลับคืนได้ การกระทำของจำเลยทั้งหกกับพวกดังกล่าวเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่น ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นการรับเงินในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม การรับเข้า เป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน การรับเข้าร่วมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยจำเลยทั้งหกกับพวกจ่าย ผลประโยชน์ตอบแทนหรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน อันเป็นการกู้ยืมเงินตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และในการกู้ยืมเงินดังกล่าวจำเลยทั้งหก กับพวกจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้

โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่ แล้วว่าตนจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือ ควรรู้อยู่แล้วว่าตนนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใดๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทน พอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ และยังมีพฤติการณ์ในการขยายเครือข่ายผู้ร่วมลงทุนในสายงานของตน เพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้น และโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชน ผู้เสียหายหลงเชื่อ เป็นเหตุให้จำเลยทั้งหกกับพวกได้กู้ยืมเงินไปจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง

โดยได้ไปซึ่งทรัพย์สินเป็นเงิน ซึ่งรวมทั้งผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์เป็นคดีนี้ จำนวนรวม 9,822 คน ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และมีการ กู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม 2,473,704,408.23 บาท อันเป็นการกระทำความผิดฐานโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน อันเป็น ความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน รวม 9,422 กรรม ตามจำนวนผู้เสียหายแต่ละคนที่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ เหตุเกิดที่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และท้องที่อื่นๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย เกี่ยวพันกัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ทราบ ต่อมาวันที่ 4 ต.ค.2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 ต่อมา วันที่ 5 ต.ค.2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยที่ 5 ทราบ วันที่ 11 ต.ค.2565 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้จําเลยที่ 6 ทราบ และทำการสอบสวนแล้ว ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ ระหว่างสอบสวนจำเลยทั้งหกไม่ได้ถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวน โจทก์ได้ส่งตัวจำเลยทั้งหก มาศาลพร้อมฟ้องนี้แล้ว หากจำเลยทั้งหกคนหนึ่งคนใดยื่นคำร้อง ขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราว โจทก์ขอให้อยู่ ในดุลพินิจของศาล อนึ่ง หากจําเลยคนใดให้การรับสารภาพ โจทก์ประสงค์จะสืบพยานโจทก์ประกอบค่ารับสารภาพด้วย

ทั้งนี้ศาลอาญาได้ประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ อ.1227/2566 เบื้องต้นสอบคำให้การจำเลยแล้ว ปรากฎว่าจำเลยที่ 1-6 ให้การปฎิเสธ โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 10 ก.ค. เวลา 09.00 น.

สำหรับรายชื่อจำเลยที่ 1-6 ประกอบด้วย นายพัฒนพล กุญชร หรือดีเจแมน อายุ 40 ปี จำเลยที่ 1 น.ส.สุธีวัน กุญชรหรือทวีสิน หรือ ใบเตย นักร้องสาว อายุ 35 ปี จำเลยที่ 2 นายฉัตรชัย คชหิน อายุ 35 ปี จำเลยที่ 3 นายธีรภัสกร กิมวังตะโก อายุ 32 ปี จำเลยที่ 4 นายสุรนาถ นาคมุสิก อายุ 38 ปี จำเลยที่ 5 นายอายุวัต ชัยเมธารากูล อายุ 29 ปีจำเลยที่ 6

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดีเจแมน-ใบเตย' ขึ้นศาลคดีแชร์ Forex ร่ำไห้ขอโอกาสออกไปทำงานเลี้ยงลูก

ดีเจแมน-ใบเตยร่ำไห้ แถลงต่อศาลยันบริสุทธิ์ วอนเมตตาให้ประกันกลับไปหาลูก ซาร่าแฟนสาวทำหน้าที่ล่ามผู้ช่วยทนายเคียงข้าง แดรัล ไม่ห่าง ศาลนัดสืบพยานครั้งแรก ก.ค.ปีหน้า ทนายจ่อยื่นประกันใหม่เร็วๆนี้

ตร.ไซเบอร์รวบแก๊งหลอกขายกล่องสุ่มอ้างโอน 1,000 ได้รถฟอร์จูนเนอร์สุดท้ายหมดตัวกว่า 2 แสน

พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัตน์ตา ผบก.สอท.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุม น.ส.กรวรรณฯ อายุ 44 ปี ตามหมายจับศาล

เลื่อนตรวจหลักฐานคดี 'ดีเจแมน-ใบเตย' ทั้งคู่ร่ำไห้เจอหน้ากันรอบ 2 เดือน

'ดีเจแมน-ใบเตย' เจอหน้ากันในศาลรอบ 2 เดือน ต่างโอบกอดหลั่งน้ำตา ศาลอนุญาตรวมคดี กับ 'แดรัล ยังฮุย' เลื่อนตรวจหลักฐานคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3-D ไปวันที่ 11 ก.ย.

อัยการคดีพิเศษยื่นฟ้อง 'เมฆ รามา' พร้อมพวกร่วมฟอกเงินเว็บพนัน ศาลนัดสอบพรุ่งนี้

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าได้รับเเจ้งจาก นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษว่า วันนี้ ( 21 มิ.ย.)ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษ3 ได้มีคำสั่งฟ้องนายรามา หรือเมฆ รัศมีรามา (ผู้ต้องหาที่7

อัยการคดีพิเศษ สั่งฟ้อง 12 ผู้ต้องหา ร่วม 'นอท กองสลากพลัส' จัดเล่นพนันฟอกเงินหวย

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายพันธ์ธวัช หรือนอท นาควิสุทธิ์

'ลุกซ์' เปิดใจครั้งแรกหลังคนรักเสียชีวิต 'ใบเตย-ดีเจแมน' เข้าเรือนจำ

เปิดใจครั้งแรกหลังเจอมรสุมชีวิต 2 ลูกใหญ่ สำหรับ ลุกซ์ ชาญวิทย์ น้องชายของนักร้องลูกทุ่งสาว ใบเตย สุธีวัน หรือ ใบเตย อาร์สยาม ที่วันนี้จะมาเปิดใจหลังเข้าไปเยี่ยมพี่สาวกับพี่เขย พร้อมเผยคำพูดจุกอกจากหลานสาว น้องเวทมนต์ ร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ อีกทั้งยังมีเรื่องที่แฟนหนุ่มที่คบกันมา 12 ปี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต