'สีกากี' หนาวมีสิทธิ์เด้งระนาว หลังกรมปกครองทลายผับดังค้าประเวณีเด็ก -เปิดเกินเวลา

17 ก.ย. 2566 – นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้รับแจ้งจากมูลนิธิอิมมานูเอล ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริงจนพบว่ามีการค้ามนุษย์ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา โดยมีลักษณะเป็นการนำเด็กมาค้าประเวณีที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถให้เด็กออกมาขายบริการเพศให้แก่ลูกค้า แต่จะต้องเสียค่าเวลาให้แก่ร้านเป็นส่วนแบ่งที่เด็กออกมาให้บริการทางเพศ และเด็กได้มีการชักชวนทีมงานชุดสืบสวนให้มาเที่ยวต่อยังผับอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่รู้กันว่าเปิดดึกและเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี สามารถเข้าใช้บริการได้

“เมื่อเวลา 00.30 น. ตนได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 40 นาย นำกำลังเข้าจับกุมสถานบริการขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา “ฮอลลีวูด ผับ” ซึ่งพบว่า มีการเปิดให้บริการเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและปล่อยปละละเลยให้เด็กเข้าใช้บริการจำนวนมาก พบนักเที่ยวเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 143 ราย อายุต่ำสุดเพียง 17 ปี และในเวลาเดียวกันชุดช่วยเหลือสนับสนุนได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมภูทองเพลส ในตัวเมืองพะเยา พบเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถูกร้านคาราโอเกะนำมาแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ รับส่วนแบ่งเงินจากการค้าประเวณี อ้างเป็นค่าเวลาของร้าน คิดเป็นรายชั่วโมง โดยสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ 2 คน เด็กมีอายุต่ำสุดเพียง 14 ปี เจ้าพนักงานชุดช่วยเหลือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของร้านคาราโอเกะที่นำเด็กมาค้ามนุษย์ด้วยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีต่อไป” นายแมนรัตน์ฯ กล่าว

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการว่า 1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 2) เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 3) จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี 4) จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 5) ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 6) ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 7) จำหน่ายสุราแก่เด็ก และ 8 ) เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการดังกล่าว และห้ามไม่ให้มีการเปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

ด้านนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ให้ความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้กับสังคมไทย พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

“จึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการสถานบันเทิง ควรประกอบธุรกิจด้วยความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการใดที่ห้ามไว้ตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปโดยง่าย ๆ ว่า 6 ห้าม คือ “ห้ามเด็ก ห้ามการพนัน ห้ามค้ามนุษย์ ห้ามอาวุธ ห้ามยาเสพติด และห้ามเปิดเกินเวลา หากฝ่าฝืน จะถูกจับแล้วโดนปิดแน่นอน” จึงควรประกอบกิจการโดยมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว และหากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิด ขอให้ได้แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ หรือโทรศัพท์แจ้ง 1567 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดให้ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเล็งขันนอตแก้อาชญากรรมข้ามชาติ คนไทยตกค้างในเล่าก์ก่ายอีกเยอะ

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่มีคนไทยจำนวนมากเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จากเมืองเล้าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ทำให้มีเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ารัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่จริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

รวบแก๊งขอทานชาวจีน ย่านใจกลางเมือง เร่งขยายผลเอี่ยวขบวนการค้ามนุษย์

พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พร้อมด้วย นายศราวุธ มูลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีจับกุมขอทานสัญชาติจีนย่านใจกลางเมือง

'รมต.ท็อป' คาดขอทานชาวจีนเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ วอนแจ้งสายด่วน 1300

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประ

นายกฯ ชี้ต้องแยก 'เหยื่อค้ามนุษย์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์' หลังช่วยคนไทยในเล่าก์ก่ายกลับบ้าน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วย 226 คน จากเล่าท์ก่าย ประเทศเมียนมา ว่า ได้รับรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ขณะนี้ได้ช่วยเหลือออกมาแล้ว ซึ่งในนั้นมีผู้กระทำความผิดที่อยู่ในกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย แต่ไม่แน่ใจว่ามี 3 คนหรือไม่

‘วราวุธ’  สั่ง พม.ประสานตรวจปมขอทานสาวจีน โยงค้ามนุษย์หรือไม่  

กรณีสตรีขอทานชาวต่างชาติ ทาง พม.ประสานงานกับหลายหน่วยงาน เนื่องจากถ้าเป็นคนไทยจะเป็นกรณีหนึ่ง แต่เมื่อเป็นต่างชาติจะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้น