ปูพรมตรวจสถานประกอบการ สกัดค้ามนุษย์

อำนาจเจริญ ออกสแกนป้องกันการค้ามนุษย์ ปูพรมตรวจแรงงาน บริการ ในพื้นที่สถานประกอบการ

30 ม.ค.2565 – คณะตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ก.รุ่งเรืองฟาร์ม ตำบลโนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งมีนายโกวิทย์ สายโท เป็นเจ้าของกิจการ มีลูกจ้าง จำนวน 5 คน เป็นลูกจ้างชายทั้งสิ้น และนายลีชัย แช่ว่าง  อยู่บ้านเลขที่ 5588/2 หมู่ที่ 9 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ประกอบกิจการค้าปลีก ขายไก่ทอด และข้าวเหนียว อยู่ภายในตลาดวิชิตสิน ต.บุ่ง อ.เมืองอาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ มีลูกจ้าง จำนวน 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน สัญชาติ ลาว  

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,สำนักงานแรงงานจังหวัด,สำนักงานจัดหางานจังหวัด,สำนักงานประกันสังคมจังหวัด,สำนักงานพัฒนาฝีมอแรงงานจังหวัด,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อตรวจและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และบังคับใช้กฎหมายสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ไอแอลโอ ชมรัฐบาลไทย รับมือโควิดได้ดี นำพาแรงงานฟื้นเศรษฐกิจโลก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอ ในโอกาสที่ได้เดินทางเยือนนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference: ILC)

'สุชาติ' ตีปี๊บผลงานป้องกันด้านแรงงาน มุ่งไทยสู่เทียร์ 2 วันรณรงค์ต้านค้ามนุษย์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 "NO VICTIMS TEARS" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

'จุติ' โชว์ผลงานไทยปราบค้ามนุษย์ ลุยถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก

'จุติ' โชว์ผลงานไทยร่วมมือปราบค้ามนุษย์ เดินตามแผน 15 ข้อ พร้อมจับมือประเทศเพื่อนบ้าน หวังถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก นายกฯ แนะลงพูดคุยสร้างความเข้าใจให้ถึงระดับเยาวชน

'อำนาจเจริญ' นับถอยหลังปลอดโควิด ติดเชื้อต่ำร้อย

สถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 78 ราย แยกเป็น ตรวจแบบ RT-PCR

'วิจัยกรุงศรี'ชี้ส่งออกมีสัญญาณชะลอลง ห่วงตลาดแรงงานยังอ่อนแอหนัก

วิจัยกรุงศรี ออกบทวิเคราะห์ ระบุว่า มูลค่าส่งออกเดือนเมษายนแผ่วลง จากผลกระทบที่ชัดชึ้นจากการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิต