สสจ.บุรีรัมย์ออกแถลงโควิดแนวโน้มลด แต่ผลตรวจ RT-PCR ยังสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ

สสจ.บุรีรัมย์ออกแถลงสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบระบาดในชุมชน แล้วนำมาติดคนในครอบครัว รับผลตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อยังคงสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ

27 เม.ย.2565 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเนื้อหาระบุว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เฝ้าระวังและติดตามอุบัติการณ์การติดเชื้อภายในจังหวัดระลอกใหม่ สายพันธุ์โอมิครอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 เมษายน 2565 พบจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 39,492 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 4,842 ราย รักษาหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน จำนวน 34,585 ราย เสียชีวิต จำนวน 65 ราย อัตราป่วยตาย 0.16% (คนไทย 63 ราย ต่างชาติ 2 ราย) สาเหตุการเสียชีวิตจะเกิดในกลุ่ม 608 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย และมีโรคประจำตัว 100%

จากข้อมูลพบว่า การติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบระบาดในชุมชน แล้วนำมาติดคนในครอบครัว เช่น งานบุญงานประเพณีนิยม สถานที่ที่มีผู้คนแออัด ตลาด โรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างรัดกุมเพียงพอ ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังและใช้มาตรการในพื้นที่อย่างเข้มข้นจะเห็นได้ว่าผลการตรวจยืนยันผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ยังคงสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค (ก่อน - ระหว่าง - หลัง) ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นชอบให้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนักเรียน กลุ่ม 608 (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์) เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ที่เร็วขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิตในกลุ่ม 608 ที่อาจพบการระบาดเพิ่มขึ้น ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา รวมถึงได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19ด้วยวิธี RT-PCR ในกลุ่มผู้ให้บริการด่านหน้า กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังอาการให้ได้รับการักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายประกันโควิด-19 เพราะ อสม. และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประกันโควิด-19 ทุกคน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนให้ทุกกลุ่มวัยมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 กลุ่มนักเรียน ที่มีความเปราะบาง และภูมิคุ้มกันต่ำ เพื่อลดความรุนแรงของโรคเมื่อมีการติดเชื้อ และให้ประชาชนกลุ่มวัยทำงานได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการแพร่กระจายโรคให้กับคนในครอบครัว ทั้งนี้ ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ได้รับวัคนครบตามเกณฑ์ มีการเฝ้าระวังตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (Antigen Test Kit :ATK) เพื่อเฝ้าระวังและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นตามนโยบายของประเทศต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ไอกรน' ระบาดชายแดนใต้ ทารกอายุ 18 วัน ติดเชื้อเสียชีวิต ปัตตานีพบเด็กป่วย 72 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ข

บ่ายสอง! ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด 'ฟาวิพิราเวียร์ VS ฟ้าทะลายโจร'

สะเด็ดน้ำเสียที! ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยฟ้องหมอหนูและพวก ปมจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งสมาคมฯ มองว่าประสิทธิภาพด้อยกว่าฟ้าทะลายโจร

‘หมอยง’ มีคำตอบ! โควิด-19 เริ่มเพิ่มสูง ควรฉีดวัคซีนหรือไม่

ผู้ที่ได้รับวัคซีนมานานแล้วเกินกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรให้วัคซีนประจำฤดูกาลปีละ 1 ครั้ง ในปีนี้สามารถเริ่มให้ได้เลยก่อนที่จะมีการระบาดของโรค

'นพ.ธีระ' ยกปาฐกถา 'หมอใหญ่ทำเนียบขาว' เตือนคนไทยโควิด19ยังไม่จบจริง!

'หมอธีระ' เผย WHO ได้สรุปผลเรื่องการฉีดวัคซีนบอกควรฉีดเข็มกระตุ้น 6-12 เดือนหลังรับเข็มสุดท้าย ยก 10 บทเรียนหมอใหญ่แห่งทำเนียบขาวเตือนคนไทย ชี้โควิด19 ยังไม่จบจริง