เปิดเส้นทางธรรม ตามรอยพระเถราจารย์ ‘พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์’

ศน. จับมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเส้นทางบุญ สัมผัสเสน่ห์เมืองคอนในมิติทางศาสนา พร้อมอุดหนุนสินค้าทางวัฒนธรรม ในกิจกรรมเปิดเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา ตามรอยพระเถราจารย์ ‘พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์’

27 มี.ค.2566-นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศน. เดินหน้านโยบาย “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” จัดเส้นทางบุญสู่วัดและศาสนสถาน จาริกแสวงบุญตามรอยเกจิ มุ่งพลิกโฉมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสและสร้างงานแก่คนในชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนจากการเดินทางของนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม พาหนะ สินค้าชุมชน เป็นต้น โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สภาวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา “ตามรอยพระเถราจารย์” ตามสถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระเถระนักพัฒนาที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธา คือ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” หรือ “พระครูพิศิษฐ์อรรถการ” ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของคำพูดจนได้ชื่อว่าเป็น “เทวดาแห่งเมืองคอน”

พ่อท่านคล้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูพิศิษฐ์อรรถการ แต่ผู้คนก็ยังเรียกขานท่านว่า “พ่อท่านคล้าย” เรื่อยมา กิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วภาคใต้ ท่านมรณภาพในปี พ.ศ.2513 สิริอายุ 96 ปี 75 พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนขันนานถึง 65 ปี สรีระของท่านได้รับการบรรจุในโลงแก้ว อยู่ในองค์พระเจดีย์ธาตุน้อย วัดพระธาตุน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างไว้จวบจนปัจจุบัน ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณะประโยชน์มากมาย สร้างเจดีย์ สถูป มณฑป สร้างและบูรณะโบสถ์ สร้างถนนและสร้างสะพาน ตลอดจนสร้างวัดและบูรณะวัดต่างๆ อีกหลายแห่ง ด้วยเมตตาบารมีของท่านทำให้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่างเคารพนับถือศรัทธา และเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านว่า “พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น”

เนื่องจากในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านคล้าย กรมการศาสนาจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พร้อมจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุหรือแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระธาตุนี้พ่อท่านคล้ายได้จำลองมาจากพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สักการบูชา ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น มโนราห์ เพลงบอก การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงผลงานของนักเรียน จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างการรับรู้และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเปิดประสบการณ์ สัมผัสเสน่ห์แห่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ในมิติทางศาสนา ด้วยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา กราบสักการะ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล เยือนถิ่นกำเนิด ตามรอยพระเถราจารย์ รับทราบชีวประวัติและเหตุการณ์สำคัญของท่าน ณ วัดธาตุน้อย วัดสวนขัน วัดจันดี สถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย ศาลาพ่อท่านคล้าย (จุดชมวิวเขาธง) และพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ “พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” ทั้งสิ้น รวมไปถึงหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา สถานที่ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการอุดหนุนสินค้าจากกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ออกแบบให้มีสีสันสดใสโดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ อาทิ สีสันจากใบคราม ใบหูกวาง ใบมังคุด และฝักสะตอ ตลอดจนเทคนิคการย้อมสีผ้าทั้งผืน ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นำไปสู่การสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองคอนยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ปักหลัก สร้างความมั่นคงอาหาร-โคก หนอง นา โมเดล

ชาวบ้านเมืองคอน เดินหน้ายกระดับสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริ ผู้ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เมืองคอนสุดคึกคัก ปชช.แห่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เมืองคอน คึกคัก ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้านผู้ว่าฯเมืองคอนมั่นใจ ใช้สิทธิ์เกิน 80% พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันความรุนแรง

รทสช. ปลื้มคะแนนนิยม 'พี่ตู่' ภาคใต้พุ่งพรวด

'ธนกร' มั่นใจคนใต้เลือก 'ลุงตู่' เวทีปราศรัยเมืองคอนแทบแตกคนหลายหมื่นแห่ฟัง ฟุ้งแคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรคสู้ไม่ได้ "ประยุทธ์" ผลงานเพียบซื่อสัตย์สุจริต

'ลุงตู่' ปราศรัยเมืองคอนวันเดียว 5 เวที เบ่งกล้ามโชว์ฟิต ตื้นตันเห็นคนมืดฟ้ามัวดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค และแคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าสักการะศาลหลักเมือง ท่ามกลางประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่มาต้อนรับจนแน่น

'ลุงตู่' อ้อนคนเมืองคอน ขอให้กาทั้ง 2 ใบ ถ้าได้ ส.ส.น้อย ลุงกลับบ้านนอนก็อย่าคิดถึงร้องไห้นะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ขึ้นเวทีปราศรัยช่วย นายสนั่น พิบูลย์ ผู้สมัคร ส.ส.ของ รทสช.