สงขลาติดเชื้อใหม่ลดเหลือ 221 ราย เมินฉีดวัคซีน 2 แสนคน!

6 ธ.ค. 2564 – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 221ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 รวม 64,136 ราย ยังพบผู้เสียชีวิตรายวัน 2 ราย ยอดสะสม 278 ราย ผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 4,800 กว่าราย รักษาหายกลับบ้าน 59,600 กว่าราย

สำหรับกลุ่มที่ตรวจค้นหาพบจำนวนมากมาติดต่อกัน 2 เดือนกว่า คือกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่ รองลงมาจากคลินิกตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ กลุ่มผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตลาด โรงงาน บริษัท และชุมชนที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมาจากมาตรการส่วนบุคคลหย่อนยาน

ส่วนพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงตรวจคัดกรองแบบปูพรมทั้ง 16 อำเภอ พบผู้ติดเชื้อติดอันดับต้นๆ คือ อ.หาดใหญ่ เมือง จะนะ สิงหนคร สะเดา รัตภูมิ และ อ.เทพา

ทั้งนี้จังหวัดสงขลายังมีตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หากลุ่มคนที่ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อสกัดการแพร่ระบาดออกวงกว้าง ซึ่งจำนวนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่แปรผันในหลายพื้นที่แล้ว ยังพบผู้ปฏิเสธรับวัคซีนอีก 2 แสนกว่าคน ประมาณร้อยละ 25 ของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตอยู่ แต่สถานการณ์การรระบาดค่อนข้างลดลง.