สมุทรสาครติดเชื้อใหม่ 18 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

7 ธ.ค.2564- สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้เปิด เผยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด19 (6ธ.ค.2564) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 18 รายอยู่ในจังหวัด 14 รายและนอกจังหวัด 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 357 ราย รักษาหาย 14 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 68 ราย

การฉีดวัคซีนโควิด19 ฉีดได้ 777 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 673 โดส เข็มที่ 2 มีจำนวน 41 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 63 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,691,246 โดส