คนสงขลาร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

16 ก.พ.2565 - ที่วัดเลียบ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ประชาชาวสงขลา ได้นำอาหารหวานคาวข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15ค่ำ) เดือนสาม ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือ หลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ มีสี่ประการคือ ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทาและประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต โดยวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลามาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากและผลบุญจากการทำบุญตักบาตรในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สงขลา วางเป้าผลักดันเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

สงขลาผลักดันเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร Songkhla city of Gastronomy โครงการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง ประจำปี 2567 และแสดงความยินดีกับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ภายใต้เเนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

สงขลาผวา! แมงกะพรุนไฟที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเกลื่อนหาดชลาทัศน์

ชาวสงขลาผวา! แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสโผล่เกลื่อนหาดชลาทัศน์ ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสงขลาสั่งเฝ้าระวังเข้มส่งไลฟ์การ์ดดูแลเชิงรุกหวั่นนักท่องเที่ยวได้รับอันตราย

ทึ่ง! เด็กหนุ่ม 18 สู้ชีวิต ทำธุรกิจรถเข็นขาย 'แพนเค้กจิ๋ว' ขยาย 3 สาขา

นายอัสซาน ไข่แก้ว อายุ 18 ปี ชาวชุมชนเตาอิฐได้นำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาทำเป็นร้านแฟรนไชส์ขาย “มินิแพนเค้ก” ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งเด็กแล

'ในหลวง-พระราชินี' ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง