ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2565

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 13
สิงหาคม 2565

ข่าวหน้าหนึ่ง

เทิดไท้พระพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เพิ่มเพื่อน