"จุรินทร์" เดินหน้าประกันรายได้ข้าวปี 4 เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของ นบข. วันที่ 8 ก.ย.นี้

1 ก.ย. 2565 – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 4 ที่รัฐสภา ว่า ได้ยืนยันนโยบายประกันรายได้เกษตรกร มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้น เป็นนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่อง และนโยบายนี้ ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ ผูกพันรัฐบาล และรัฐบาลดำเนินนโยบายนี้มาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และปีนี้กำลังขึ้นสู่ปีที่ 4 จึงขออนุญาตเรียนว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งมีพืช 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดยการประกันรายได้ข้าว ขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดแล้ว กำลังจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ในวันที่ 8 ก.ย.2565 ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป และโครงการนี้ จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2565 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง กระบวนการเป็นไปตามนี้ มีความชัดเจน และทันเวลาอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนานที่ดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บสต๊อกข้าว ที่เรียกว่าชะลอขายของเกษตรกร ตันละ 1,500 บาท รวมทั้งช่วยดอกเบี้ย 3% ให้กับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์เกษตรกร ที่เก็บสต๊อกข้าวไว้ในช่วงที่ข้าวออกเยอะ และช่วยโรงสี ดอกเบี้ย 3% เช่นเดียวกัน และยังจะจ่ายไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมอนุกรรมการด้านการตลาดแล้วเช่นเดียวกัน รอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ นบข. และ ครม. เช่นเดียวกัน

“ตอนนี้ ผ่านคณะอนุกรรมการ ที่มีผมเป็นประธานไปแล้ว ส่วนที่ประชุม นบข. จะเห็นอย่างไร ไม่อยู่ในฐานะจะไปตอบ แต่โดยส่วนตัว นโยบายประกันรายได้ข้าว ควรจะต้องผ่าน เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับรัฐสภา และวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่เสนอไป 150,000 ล้านบาทโดยประมาณ ใช้เงินไม่น้อยในการตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกร ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินการคลัง ซึ่งมีประกาศกำหนดเพดานไว้ว่าต้องไม่เกิน 35% ซึ่งกระทรวงการคลัง มีระบบบริหารจัดการเช่นทุกปีที่สามารถจัดสรรให้ผ่านพ้นไปได้ แม้บางช่วงอาจจะขลุกขลักบ้าง เพราะอาจติดเรื่องเพดาน 30% และ 35% แต่สุดท้ายชาวนาก็จะได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ และเงินไร่ละ 1,000 บาท ตามที่ได้กำหนดไว้” นายจุรินทร์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘พาณิชย์’ เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวรวดเดียว 6 งวด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2565/66 รวดเดียว 1-6 งวด เผยข้าวเปลือกเจ้าทำสถิติ จ่าย 6 งวดติด เหตุราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้ แต่ก็จ่ายส่วนต่างไม่มาก ส่วนข้าวชนิดอื่นจ่ายบ้าง ไม่จ่ายบ้าง หลังราคาสูงขึ้นทะลุเพดานประกันรายได้

'นิพนธ์' อวย 'จุรินทร์' มีความพร้อมและเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี!

'นิพนธ์' มั่นใจ 'จุรินทร์' พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี หากรวมเสียงข้างมากในสภาได้ ยันพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุน โวหากได้เป็นจะทำได้ดี

วงประชุมข้าวโลกยกนิ้วให้ 'จุรินทร์' ประกาศไม่มีนโยบายแทรกแซงราคา!

วงประชุมข้าวโลกยกนิ้วให้! 'จุรินทร์โ' ชว์วิชั่นกลางวงผู้นำเข้าข้าวโลกกว่า 1,000 ราย ดันข้าวไทยเป็นแหล่งผลิตแปรรูป-ส่งออก สร้างความมั่นคงทางอาหารคุณภาพโลก ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาทั้งในและต่างประเทศ