คลังกระตุ้น 1.92 ล้านคน เร่งใช้คนละครึ่ง เฟส 5 ก่อนถูกริบเงินคืน

คนละครึ่ง

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้

13 ก.ย. 2565 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยังคงเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 14 กันยายน 2565)เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่4 (ประชาชนรายเดิมฯ) ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 2.45 ล้านคน จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ ดังกล่าวกดยืนยันสิทธิและเร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบพบหน้า (Face-to-face)และ/หรือสามารถใช้สิทธิโดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ช้อปปี้ฟู้ด ไลน์แมน แกร็บฟู้ดฟู้ดแพนด้าและทรูฟู้ด ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น.มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.73 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 20,406.7ล้านบาทโดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.81ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม2,352.9ล้านบาท 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 817,431คน และมียอดใช้จ่ายสะสม162.4ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมฯจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4(ประชาชนรายใหม่ฯ)จำนวน 147,902คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 22.10ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม17,891.4ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,067.2ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,824.2ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม แบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม6,798.0ล้านบาทร้านธงฟ้า 4,000.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 904.2 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 5,890.5 ล้านบาทร้านบริการ 282.5 ล้านบาทและกิจการขนส่ง 15.8 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 24.02 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.82 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.36 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.94หมื่นราย

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 568.1ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 292.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 275.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.84 หมื่นราย

นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังยังขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จัดเก็บรายได้เดือนแรกปีงบ 66 แจ่ม 'สรรพากร' ฟอร์มดุรีดภาษีพุ่ง1.35แสนล.

“คลัง” โชว์ผลจัดเก็บรายได้เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 ทะยานแตะ 2.32 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 3.36 หมื่นล้านบาท เงินคงคลังเต็มปี๊บ 3.75 แสนล้านบาท “สรรพากร” ฟอร์มแจ่มจัดเก็บรายได้สุดปัง 1.35 แสนล้านบาท อานิสงส์เศรษฐกิจทยอยฟื้น หนุนรีดภาษีนิติบุคคล-มนุษย์เงินเดือนพุ่ง ด้าน “สรรพสามิต” อ่วมมาตรการลดภาษีดีเซลกดผลงานชะลอ

'คลัง' อวดผลงานแก้หนี้ยก 2 ประชาชนเข้าร่วมคึกคัก

“คลัง” อวดผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยก 2 มีจำนวนรายการที่ขอรับบริการมากกว่า 6 พันรายการ แห่ขอรับคำปรึกษาทางการเงิน-แนวทางประกอบอาชีพมากสุด พร้อมโหมโรงสัญจรแก้หนี้ ยก 3 ต่อ ปักหมุดบุกเชียงใหม่ 16-18 ธ.ค. 2565

รีบเลย! คนละครึ่งเฟส 5 เหลือเวลาใช้จ่าย 4 วัน เตือนใช้สิทธิก่อน 31 ต.ค. นี้

คนละครึ่งเฟส 5 เหลือเวลาใช้จ่าย 4 วัน เตือนใช้สิทธิก่อนสิ้นสุดโครงการภายใน 22.59 น. วันที่ 31 ต.ค. นี้ หน่วยงานต่างๆ เร่งพิจารณาออกของขวัญปีใหม่ช่วยรักษากำลังซื้อต่อเนื่อง

'คนละครึ่งเฟส5' สะพัด 3.5 หมื่นล้าน

“คลัง” ฟุ้งยอดใช้จ่ายสะสม 3 โครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ พุ่ง 4.1 หมื่นล้านบาท จากผู้ใช้สิทธิรวม 38.24 ล้านคน “คนละครึ่ง เฟส 5” มาแรง เงินสะพัด 3.55 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเร่งใช้สิทธิให้ครบ 800 บาท พร้อมกางยอดลงทะเบียนคนจนเฉียด 22 ล้านคน