จ่อชงแพ็คเกจกู้วิกฤติพลังงาน เข้า กพช. ต้นเดือน ต.ค. นี้

20 ก.ย. 2565 – นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมเปิดงาน “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022, Enlit Asia 2022” ว่าขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค.2565) ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและค่าไฟเพิ่มขึ้นของประชาชน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนต้นเดือนต.ค.นี้

“ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มปรับลดลง แต่ราคาก๊าซธรรมชาติ(แอลเอ็นจี) ยังผันผวนอยู่ในระดับสูง ไว้ใจไม่ได้ ขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนาว กระทรวงพลังงานจึงต้องทำมาตรการรองรับหากเกิดกรณีราคาแอลเอ็นจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีความผันผวนสูงขึ้นไปกว่านี้ จะมีมาตรการอะไรรองรับ เบื้องต้นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงงาน ได้แจ้งแล้วว่าจะใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแทนแอลเอ็นจี ให้เจรจาจัดหาไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อไฟจาก สปป.ลาว เป็นต้น”นายกุลิศ กล่าว

นอกจากนี้ จะเสนอ กพช. พิจารณาเลื่อนกำหนดการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ออกไปก่อน โดยยังให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ควบคู่กับการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเจรจารับซื้อไฟส่วนเกินเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ด้วย

ส่วนความคืบหน้าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) พ.ศ. … และการกู้ยืมเงินของ สกนช. กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

ด้านนางวุฒยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัทร่วมกับบริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานกว่า 200 แห่งทั่วโลก เปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและงานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชีย : “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022, Enlit Asia 2022” ภายใต้คอนเซปต์การเติบโตแห่งพลังงานที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

“เวทีนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค และมีนโยบายเชิงรุกรวมถึงการกำกับดูแลด้านพลังงานที่ส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงดึงดูดการลงทุน โดยข้อมูลของ Climate Watch Data ที่ทำการสำรวจในปี 2565 พบว่าภาพรวมภาคธุรกิจในไทยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ภาคพลังงานในสัดส่วนมากที่สุดถึง 61.11% รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 16.67% ภาคการเกษตร 15.96% และภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.31%”

 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่าพพ.ได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 ฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนการผลิตพลังงานควบคุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ได้แก่ ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และประกาศกรมฯ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์การปรับตัวต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง