‘ศักดิ์สยาม’ เร่งทอท. เปิดบริการอาคาร SAT-1 กลางปี66 รับผู้โดยสารพุ่ง 2 แสนคน/วัน

‘ศักดิ์สยาม’ตรวจความพร้อมสนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมรับผู้นำเอเปก เร่งทอท.เปิดบริการอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 กลางปี66จี้จัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบคนเข้าเมืองภายใน15วันรับไฮซีซั่นลดแออัด

3 ตค.2565-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า และขาออก และการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค โดยพบว่า ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการได้ดี ไม่มีปัญหาใดๆ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิ(ทสภ.)มีผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 1-1.2 แสนคนต่อวัน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 8.7 หมื่นคน และในประเทศ 3 หมื่นคน ซึ่ง ทสภ. ยังมีขีดความสามารถในการรองรับได้อีกมาก โดยช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อปี 62 ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 2 แสนคนต่อวัน

ทั้งนี้คาดว่าในปี 2566 ผู้โดยสารจะกลับเข้าสู่ปกติ หรือมากกว่าเดิม โดยได้เร่งรัดให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1) กลางปี 2566 ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SAT 1 เป็นอาคารสำหรับให้เครื่องบินมาเทียบจอด ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบิน ต้องนั่งรถไฟฟ้าไร้คนขับ (APM) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ที่อาคารผู้โดยสารหลัก ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ ทอท. พิจารณาว่าจะสามารถจัดทำ ตม. ชั่วคราวได้ในพื้นที่ใดบ้าง ในระหว่างที่รอการเพิ่มช่อง ตม. ในอาคารผู้โดยสารหลัก

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทสภ. มีช่อง ตม.119 ช่องตรวจ สามารถระบายผู้โดยสารได้ 7,140 คนต่อชั่วโมง(ชม.) แบ่งเป็น โซนตะวันออก 56 ช่องตรวจ สามารถระบายผู้โดยสารได้ 3,360 คน/ชม. โซนกลาง 20 ช่องตรวจ 1,200 คน/ชม. โซนตะวันตก 43 ช่องตรวจ 2,580 คน/ชม. นอกจากนี้มีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 32 เครื่อง แบ่งเป็น ขาเข้า 16 เครื่อง และขาออก 16 เครื่อง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันทั้งช่วงเช้า บ่าย และเย็น จะมีสายการบินลงจอดที่ ทสภ. พร้อมกันจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความหนาแน่นในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมอบให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริหารจัดการตารางบิน(สลอต) ให้สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการส่วนงานต่างๆ ของ ทสภ. ด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ยอมรับว่าขณะนี้อัตรากำลังไม่เพียงพอ ได้ทำเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เพื่อแจ้งถึงความจำเป็นที่ต้องขออัตรากำลังเพิ่มแล้ว ส่วนปัญหาเครื่องตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติไม่อ่านพาสปอร์ตรุ่นใหม่ของคนไทยนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้แก้ไขด้วยการเชื่อมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเบื้องต้นมอบให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องดังกล่าวบางจุดไว้ด้วย เพราะหากเกิดปัญหาทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าช่วยแก้ไขปัญหาทันที สำหรับเรื่องอุปกรณ์เครื่องตรวจฯ อัตโนมัติที่ไม่เพียงพอ และมีการใช้งานมากว่า 10 ปีแล้วนั้น ได้แจ้ง สตม. ให้ประสาน ทอท. เพื่อ ทอท. จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้เร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดในทุกเรื่องตามที่มอบหมายไป โดยจะต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตามได้มอบให้ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งดูแลท่าอากาศยานในภูมิภาคเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย ซึ่งขณะนี้ทุกท่าอากาศยานมีความพร้อมแล้ว พร้อมกันนี้มอบให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดูการบริการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสาร รวมถึงตรวจเข้มเรื่องราคาค่าโดยสารด้วย

อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย รวมถึงควบคุม และแก้ปัญหาต่างๆ โดยจะต้องรายงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวัน ขณะเดียวกันได้มอบให้ กพท. และ ทอท. จัดทำคลิปสั้น 3 นาทีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย และประสานให้สายการบินนำคลิปดังกล่าวฉายบนเครื่องบินก่อนลงจอดที่สนามบิน

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งให้แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดย ทสภ. ได้เพิ่มช่องตรวจอนุญาต 19 ช่องตรวจ เพื่อรองรับผู้ข้าร่วมประชุมฯ แบ่งเป็น โซนตะวันออก 8 ช่องตรวจ (AE1 – 8) โซนกลาง 4 ช่องตรวจ (AM17 – 20) และโซนตะวันตก 7 ช่องตรวจ (AW1 – 7)

นอกจากนี้ได้เพิ่มหลุมจอดอากาศยานขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อรองรับอากาศยานของคณะประมุข และผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมฯ 120 หลุมจอด ทั้งนี้ยืนยันว่า ทสภ. สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อื่นๆ และผู้โดยสาร ในส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ได้เตรียมพร้อมหลุมจอดอากาศยานไว้ 101 หลุมจอด รวมทั้งจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคง ทั้งในกรณีปกติ และฉุกเฉิน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปักหมุด 18 ธ.ค.นี้ เปิดให้บริการสายสีชมพูช่วง‘แคราย - มีนบุรี’

‘กรมราง’ลงพื้นที่สแกนความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี คืบหน้ากว่า 98.37% เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเก็บค่าโดยสาร 18 ธ.ค.นี้ เล็งเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งฟรี 18 พ.ย.นี้

ดีเดย์ 28 ก.ย.66 ‘สุวรรณภูมิ’ ทดลองระบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบ เตรียมเปิดอาคาร SAT-1

ฉลุย ‘สุวรรณภูมิ’ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 SAT-1 เตรียมพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 ก.ย.นี้

ป.ป.ช.สั่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม ปมร้องเรียน 'ศักดิ์สยาม' เอี่ยวที่ดินเขากระโดง

"นิวัติไชย" เผย ป.ป.ช. สั่งตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม ปมร้องเรียน "ศักดิ์สยาม" เอี่ยวครองที่ดินเขากระโดง ระบุหากมีมูล ต้องเข้าสู่ชั้นไต่สวนต่อไป

คิงเพาเวอร์รุกช็อปปิ้งออนไลน์ พร้อมลงทุน 2 พันล้านในอาคาร SAT-1

คิงเพาเวอร์ ชี้ธุรกิจเริ่มฟื้นนักท่องเที่ยวเข้าสนามบิน 64 ล้านคน ตั้งเป้ายอดขาย 80% จากปี 62 ลุยเปิดบริการใหม่ช้อปออนไลน์ CLICK & COLLECT พร้อมลงทุน 2,000 ล้าน ปรับปรุงพื้นที่ขายในอาคารใหม่ SAT-1