ก.ล.ต.เล็งตีกรอบให้ชัดเรื่องตั๋วเงินเป็นหลักทรัพย์

ก.ล.ต.จ่อปรับปรุงการกำหนดลักษณะตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ให้ชัดเจน หวังให้สอดรับทางปฏิบัติมากขึ้น

24 พ.ย.2565 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเอกสารฉบับที่ 214 / 2565 ระบุว่า ตามที่ ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์กำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ เพื่อการกำกับดูแลเฉพาะตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยได้ใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ก.ล.ต. พบว่า ยังมีบางประเด็นที่เป็นอุปสรรคกับการดำเนินงานของภาคเอกชน จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักการในการกำหนดลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับทางปฏิบัติของภาคเอกชน ไม่เป็นอุปสรรคและเพิ่มความสะดวกให้กับภาคเอกชนมากขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ที่ต้องการกำกับดูแลเฉพาะตั๋วเงินที่ออกเพื่อจัดหาเงินทุนจากประชาชนเป็นการทั่วไป

ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศที่เกี่ยวกับลักษณะของตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ตั๋วเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ได้แก่ (1) ตั๋วเงินที่ออกเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมให้กับบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน (สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)) ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการระดมทุนในวงกว้าง และ (2) ตั๋วเงินที่ออกให้กับบริษัทภายในกลุ่มเดียวกัน เพื่อการกู้ยืมภายในกลุ่ม ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการระดมทุนในวงกว้างจากประชาชนและมีข้อความในด้านหน้าของตั๋วเงินว่า “เปลี่ยนมือไม่ได้”

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=850 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมค้าปลีกไทยปี 66 คาดฟื้นตัวไม่สมดุล เตรียมรับมือมรสุม 5 ลูกกระทบ

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชี้ดัชนีค้าปลีก ธ.ค. โตน้อย คาดปี 66 ฟื้นตัวไม่สมดุล เหตุปัจจัยรุมเร้า ชงรัฐหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนันสต็อป

นายกฯ เตือนประชาชนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ย้ำเตือนประชาชนใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน ระมัดระวังอย่าติดตั้งแอปฯ ปลอมอาจแฝงมัลแวร์ ทำให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลส่งผลสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้

ก.ล.ต.แจกของขวัญเว้นค่าธรรมเนียม SRI Fund-โบรกฯเลิกกิจการ

ก.ล.ต. มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯ) ที่แจ้งหยุดประกอบกิจการ