'ยาสูบ' ชูโปร่งใสจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

13 ธ.ค. 2565 – นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยสท. ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ณ อาคาร B-02 ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการแข่งขันกับบุหรี่ต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ ยสท. ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2567 วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน 384,023,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็กนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี 2566 โดยโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมจะต้องเรียนเชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวย้ำว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง ยสท. และผู้สังเกตการณ์ในวันนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมย์อันแรงกล้าของ ยสท. ที่จะดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตหรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง และ ยสท. ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมทุกประการ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ยสท.' ถกคลังเคาะภาษียาสูบใหม่เล็งลุยรับจ้างผลิต

“ยสท.” แจงอยู่ระหว่างถกคลัง-สรรพสามิต เคาะโครงสร้างภาษียาสูบใหม่ หวังประคองธุรกิจ-ดูแลชาวไร่ยาสูบได้ พร้อมจ้างเอกชนเดินเครื่องศึกษาทบทวนแผนธุรกิจ โอดกฎระเบียบจำกัดทำแข่งเอกชนลำบาก เล็งลุยธุรกิจรับจ้างผลิต ฟุ้งปี 2566 ผลงานแจ่ม 4 เดือน มั่นใจทั้งปีกำไรฉลุยตามเป้าหมายที่ 240 ล้านบาท

‘ยาสูบ’ เปิดประมูลที่ดิน 3 แปลงให้เช่ายาว 30 ปี ทั้งใน กทม. - เชียงราย

‘ยาสูบ’ ขนที่ดิน 3 แปลงในพื้นที่ย่านธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ออกประมูลให้เช่าระยะยาว 30 ปี นัดขายซองประมูล ส.ค.-ยื่นข้อเสนอ ต.ค. 65 แย้มปี 66 เตรียมเปิดประมูล ให้เช่าที่ใน กทม. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่ม