'จีน'ปลดล็อกโควิดเดินทางเข้าไทยวันแรก 15 ไฟลต์ 3.4 พันคน

“สุวรรณภูมิ” รับนักท่องเที่ยวจีนวันแรกหลังจีนเปิดประเทศ 15 ไฟลต์ 3,465 คน พร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ ไม่ต้องโชว์วัคซีน 2 เข็ม ตรุษจีนนี้ จีนจองสลอตมาแล้ว388 ไฟลท์ ผู้โดยสาร 1 แสนคน คาดสิ้นปีผู้โดยสารจีนทะลุ 10 ล้านคน ขณะที่ “คมนาคม” เร่งแก้ปัญหากระเป๋าล่าช้า-รถแท๊กซี่ไม่พอ

10 ม.ค. 2566 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย ภายหลังจีนประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า เที่ยวบินแรกจากจีนที่เดินทางมาถึง ทสภ. เป็นผู้โดยสารจากเมืองเซี่ยเหมินด้วยสายการบิน Xiamen Airlines เที่ยวบิน MF833 โดยเดินทางมาถึง ทสภ. เวลา 12.19 น. มีผู้โดยสาร 269 คนโดยในวันที่ 9 ม.ค.66 มีเที่ยวบินขาเข้าจากจีน 15 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสาร 3,465 คน

สำหรับแนวทางการรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ โดยมีข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเป็นกรรมการ ร่วมกันหารือถึงข้อกำหนดในการคัดกรองนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยได้ข้อสรุปที่เหมาะสม จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และไม่มีการสุ่มตรวจโรคโควิด-19 จากนักท่องเที่ยว รวมทั้งยกเลิกข้อกำหนดนักท่องเที่ยวต้องมีประกันครอบคลุมวงเงิน 1 หมื่นดอลลาร์ เนื่องจากพบว่าขณะนี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนพื้นฐาน2 เข็มอยู่แล้ว อีกทั้งแต่ละประเทศก็มีมาตรการควบคุมโรค

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า จากข้อมูลจำนวนผู้โดยสารของ ทอท. คาดการณ์ว่าตลอดปี 66 จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. ประมาณ 7 – 10 ล้านคน จากเดิมที่ก่อนเกิดโควิด-19 มีผู้โดยสาร20.5 ล้านคน ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกท่าอากาศยาน โดยมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้พยายามเร่งแก้ปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้า และการให้บริการรถสาธาาณะไม่เพียงพอที่พบก่อนหน้านี้ โดยปัจจุบันพบว่า ค่าเฉลี่ยเวลาในการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระจากเครื่องบินจนถึงผู้โดยสาร First bag ใช้เวลาเฉลี่ย 27 นาที และ Last bag ใช้เวลาเฉลี่ย 44 นาที ซึ่งมีความรวดเร็วขึ้น สำหรับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนการให้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดระเบียบ ขยายพื้นที่ เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้โดยสารใช้เวลารอคิวใช้บริการประมาณ 10 นาทีต่อคน

“กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยั่งยืน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย และการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน อันส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19″นายศักดิ์สยาม กล่าว

ขณะที่นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณผู้โดยสารท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. อยู่ที่ประมาณวันละ 3 แสนคน โดยก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี 62 อยู่ที่ประมาณวันละ 4 แสนคน ซึ่งผู้โดยสารภายในประเทศกลับมา 100% แล้ว ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศกลับมาแล้วประมาณ 80% ไม่รวมผู้โดยสารจีน อย่างไรก็ตามปัจจุบันงานบริการภาคพื้นของ 2 บริษัทที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการบริการกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งตัวชี้วัดกำหนดให้อยู่ที่ไม่เกิน 30 นาที แต่ก็ยังมีบางเที่ยวบินที่มาถึงล่าช้าอยู่

นายนิตินัย กล่าวต่อว่า ทอท. อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำร่างรายละเอียดเอกสารการประกวดราคา(TOR) จัดหาผู้ให้บริการภาคพื้นรายใหม่ เพื่อเข้ามาดำเนินงานในส่วนนี้เพิ่มเติมจาก 2 บริษัท คาดว่าจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาได้ภายในไม่เกินกลางเดือน ก.พ.66 และคาดว่าจะได้ผู้ให้บริการฯ รายใหม่ประมาณเดือน เม.ย.66 อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทอท. มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลก โดยในส่วนของจีนนั้นปัจจุบันมีสายการบินจากจีนจองตารางบิน(สลอต) ช่วงเทศกาลตรุษจีน (18-21 ม.ค.) รวม 4 วัน มาแล้วประมาณ386-388 เที่ยวบิน ผู้โดยสารจีนรวมประมาณ 1 แสนคน

ด้านนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ขณะนี้มีสายการบินสัญชาติจีนที่ทำคำขอเปิดเที่ยวบิน และเพิ่มความถี่เข้ามายังประเทศไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค.66 โดยได้รับอนุมัติจาก กพท.ให้ทำการบินแล้วรวม 1,035 เที่ยว หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 300 เที่ยวบิน อีกทั้งปัจจุบันสายการบินจีนยังทำคำขอเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาอีกประมาณวันละ 40 เที่ยว อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก กพท. ซึ่งจะต้องประเมินความพร้อมของสายการบิน รวมไปถึงบริการภาคพื้นที่รองรับผู้โดยสารด้วย
อย่างไรก็ตามขณะนี้ต้องยอมรับว่า ทสภ. บริการภาคพื้นค่อนข้างจำกัด กพท.จึงยื่นข้อเสนอไปยังสายการบินที่ต้องการเปิดบินว่าสามารถไปลงท่าอากาศยานดอนเมือง ที่มีบริการภาคพื้นพร้อมรองรับ หรือจะกระจายไปยังท่าอากาศยานเมืองรองอื่นๆ ก็มีความพร้อมเช่นกันเพื่อลดปัญหาความแออัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ยัน​สธ.พร้อมรับมือ PM2.5ภาคเหนือ​ แม้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ที่​ 4 พันรายต่อสัปดาห์​

ที่ทำเนียบรัฐบาล​ นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ รอง​นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ ให้​สัมภาษณ์​กรณีการรับมือฝุ่น​ PM2.5​ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่า

'อนุทิน' ยัน​ 'ทักษิณ' เข้าไทยได้ ไม่ห้ามถ้าปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

ซูเปอร์โพลชี้ ปชช.ยังหนุนพรรคร่วม รบ. แต่หันชู “อนุทิน’ นั่งนายกฯ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง โพลเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 1 (ฉบับเต็ม) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป

ทอท. ไฟเขียวลงทุน ดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท รับผู้โดยสารเพิ่ม 40 ล้านคน

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแต่งตั้ง “ศิโรตม์ ดวงรัตน์”นั่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ มีผล 20 เม.ย.นี้ พร้อมไฟดฃเขียวแผนพัฒนาโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถ 40 ล้านคน ขึ้นแท่นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ

'อนุทิน' ย้ำเป้าเดิม ภูมิใจไทย ขอเสียงแตะ 100 หวังเป็นพรรคแกนนำ สร้างความปรองดอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังการยุบสภา ว่า พรรคภูมิใจไทย มีความพร้อมในการเลือกตั้ง