จบกระบวนการควบรวม ‘ทรู-ดีแทค’ เตรียมใช้ชื่อใหม่ ‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’

TRUE แจ้งตลท.ควบรวม DTAC เคาะชื่อใหม่ “TRUE” พร้อมกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรวม 2 บริษัท 23 ก.พ. 66 เผยทุนของบริษัทใหม่อยู่ที่ 138,208,403,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น พาร์หุ้นละ 4 บาท เตรียมจัดสรร 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้น และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

12 ม.ค. 2566 – รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(DTAC) และกำหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่าง TRUE และ DTAC ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่การเสนอชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) 

สำหรับทุนของบริษัทใหม่อยู่ที่ 138,208,403,204 บาท เท่ากับทุนชําระแล้วทั้งหมดของ TRUE กับ DTAC รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 4 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ DTAC ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ DTAC ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจํานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ ผู้ถือหุ้นสําหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้น ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคํานวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันทําการซื้อขายสุดท้าย หรือวันที่17 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของ TRUE และ DTAC เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ 

นอกจากนี้ รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทใหม่ ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์, นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป, ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์(กรรมการอิสระ), นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ), นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ), นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ), ดร. เกา ถงชิ่ง, นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข, นางทูเน่ ริปเปล, นายลาส์เอริค เทลแมนน์ และดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ โดยมีกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป หรือ นายลาส์ เอริค เทลแมนน์ และ ประทับตราสําคัญของบริษัท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบดีล ‘ดีแทค-ทรู’ ควบรวมสำเร็จ 

ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ร่วมกันเสร็จสมบูรณ์ โดยได้หนังสือรับรองบริษัทใหม่ตามที่ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ศรีสุวรรณ บุกศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.เพิกถอนมติรับทราบ ควบรวม ทรู-ดีแทค

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. “รับทราบ” การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

ผลโพลชี้ชัดเส้นทางพรรคเล็กต้องควบรวมเพื่อไปต่อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พรรคการเมืองขนาดเล็กและการควบรวม” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 9-12 มกราคม 2566

ดีแทค เดินหน้าควบรวม ยันอยู่บ้านหลังใหม่ จัดเต็มทุกบริการ

ดีแทคพร้อมเดินหน้าควบรวม ชูบ้านหลังใหม่คงแบรนด์เดิมแต่ให้มากกว่าเดิม ลูกค้าจะได้รับความสุขจากการใช้งานเพิ่มขึ้น ทั้ง 5G สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายมากกว่าเดิม เพิ่มช่องทางการใช้บริการ

ทรู รับทราบหนังสือแจ้งมติที่ประชุมกสทช.อย่างเป็นทางการ กรณีการรรวมธุรกิจทรู-ดีแทค

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

เอไอเอส แจงมีขบวนการปล่อยข่าวเท็จพร้อมดำเนินการทางกฏหมายกับผู้อยู่เบื้องหลัง

เอไอเอสชี้แจง กรณีมีข่าวเผยแพร่ในสื่อบนออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 พาดหัวข่าว “กสทช.” ชี้ “เอไอเอส” ไม่มีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขควบรวมทรูดีแทค” เป็นข่าวเท็จ