คลังกางผลงานเบิกจ่ายลงทุนปี 65 ชู 'ปตท.-กฟผ.-รฟท.' ติดท็อป

“สคร.” กางผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 กว่า 3.25 แสนล้านบาท คิดเป็น 93% ของกรอบงบลงทุน ชู “ปตท.-กฟภ.-รฟท.-กฟผ.-รฟม.” ท็อป 5 แชมป์ลงทุนเก่ง พร้อมจี้ปรับแผนลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น

25 ม.ค. 2566 – นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน 325,175 ล้านบาท หรือคิดเป็น 93% ของกรอบงบลงทุน สูงกว่าปี 2564 ที่เบิกจ่ายได้จำนวน 307,185 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของกรอบงบลงทุน โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจาก การที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ออกมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามเร่งรัดของ สคร. และความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจในการเร่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ให้มีการเตรียมการปรับปรุงงบลงทุนไว้ล่วงหน้า ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี (Front – Loaded) เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวในไตรมาสสุดท้าย และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจ้างที่ปรึกษา การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อนดำเนินการจริง และการเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย และมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง ซึ่งได้สิ้นสุดการดำเนินการในเดือน ธ.ค. 2565 ที่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 210,972 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95% ของกรอบลงทุนทั้งปี และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 ได้สูงถึง 325,175 ล้านบาท สำหรับในไตรมาส 1/2566 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน 16,187 ล้านบาทหรือคิดเป็น 70% ของแผนการเบิกจ่าย

อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับ ในปี 2565 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เบิกจ่ายได้ 85,684 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่ายได้ 44,732 ล้านบาท คิดเป็น 97% ของแผนการเบิกจ่าย, การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่ายได้ 43,700 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เบิกจ่ายได้ 39,623 ล้านบาท คิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่ายได้ 21,917 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย

ส่วนโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับในปี 2565 ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ของ กฟภ. เบิกจ่ายได้ 12,251 ล้านบาท คิดเป็น 137% ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของ รฟม. เบิกจ่ายได้ 12,062 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของ รฟม. เบิกจ่ายได้ 9,591 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย, แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. เบิกจ่ายได้ 7,272 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของ รฟท. เบิกจ่ายได้ 5,562 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังปลื้ม ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ก.พ. พุ่งสูงทุกภาค

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตที่ยังอยู่ในระดับสูงทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ”

‘คลัง’ เร่งสรุปบัตรคนจนรอบใหม่ คาดได้สิทธิ 13 ล้านคน

‘คลัง’ เร่งเครื่องสรุปบัตรคนจนรอบใหม่ เผยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์ใกล้เคียงรอบก่อนที่ 13 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียน 20 ล้านคน ฟุ้งเศรษฐกิจไทยโตสวนโลก ท่องเที่ยวหนุนเต็มพิกัด ด้าน “ธปท.” แจงทยอยขึ้นดอกเบี้ยให้เข้าสู่ระดับปกติ ชี้เรตห่างจากต่างประเทศ 3% ไม่ทำเงินทุนไหลออก เคาะจีดีพีปี 2566 โต 3.7%

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯโล่งรัฐบาลยันจ่ายตามเดิมแม้คลังเลื่อนผลประกาศลงทะเบียน

คลังเลื่อนประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ ระบุเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคนยังคงรับสวัสดิการผ่านบัตรจนกว่าเริ่มโครงการใหม่

'คนร.'กำชับรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องตามแผน 5 ปี

“คนร.” กำชับรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องตามแผน 5 ปี ชงปรับตัวให้เข้าสถานการณ์โลก เพิ่มรายได้ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ลดต้นทุน พร้อมจี้ 6 รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ปัญหาองค์กรตามแผนฟื้นฟู สั่งรายงานความคืบหน้าต่อเนื่อง