ชาวสวนยางเฮ! เคาะแล้วประกันรายได้ระยะที่ 4

ข่าวดีชาวสวนยางรอเลย เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เคาะแล้วประกันรายได้ระยะ4

02 ก.พ.2566 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (South Economic Corridor Rubber Innovation: SECri) จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าและสั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในปีงบประมาณ 2567 โดยผลการศึกษาความเหมาะสมทางกายภาพ จะให้ใช้พื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของ กยท.โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1.พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและนวัตกรรมยางพารา จำนวน 3,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ อ.ช้างกลาง และ 2.พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรรมสวนอย่างยั่งยืนและเกษตรกรรมสวนยางแบบผสมผสาน จำนวน 3.3 หมื่นไร่ ที่ อ.ช้างกลาง และ อ.ทุ่งใหญ่

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย กยท.ตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนายางพาราและส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรรมสวนอย่างยั่งยืนและแบบผสมผสาน สอดรับกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ที่เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง ที่มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางพารา เพื่อการใช้ประโยชน์ยางพาราครบวงจร การสร้างโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตนวัตกรรมยางพารา รวมถึงส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยขณะนี้ มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจในโครงการแล้วหลายราย ทั้งผู้ผลิตยางต้นน้ำ ผู้ผลิตปลายน้ำ และผู้พัฒนาพื้นที่

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบระยะเวลาโครงการ 7 ปี คาดว่าจะนำไปสู่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ถึง 6.8 แสนล้านบาท สร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มากถึง 45,000 คน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปีละไม่น้อยกว่า 16,000 บาทต่อไร่ โดยการใช้พื้นที่จะประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานของหน่วยงานรัฐและเอกชน ศูนย์อบรม ศูนย์ชุมชน พื้นที่โรงงาน คลังสินค้า พื้นที่ต้นแบบสวนยางยั่งยืน ตลาดกลาง ที่อยู่อาศัย อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

นางสาวรัชดา ยังได้แจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่4 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2566 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน 7.64 พันล้านบาท เพื่อประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดรวม 18 ล้านไร่ ระยะเวลาโครงการ ม.ค.2566 - ก.ย.2566 (ประกันรายได้เดือน ต.ค. - พ.ย.2565) โดย กยท.จะเป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะรัฐมนตรีต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์เงินเดือนรู้กันยัง กม.คุ้มครองแรงงานหนุนเวิร์คฟอร์มโฮมบังคับใช้ 18 เม.ย.นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย.2566 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงานให้ชัดเจน พร้อมให้สิทธิลูกจ้างปฏิเสธการติดต่อสื่อสารหลังเวลางานได้

สมาชิก กบข.ต้องรู้ไว้กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 8 มีผลบังคับใช้แล้ว!

รองโฆษกรัฐบาลเผย กฎหมายใหม่! พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2566 เพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข.มีผลบังคับใช้แล้ว

รัฐบาลปลื้มชายแดนใต้ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์

นายกฯ ชื่นชมสองวิสาหกิจชุมชนชายแดนใต้ ใช้ Soft Power สร้างลายผ้าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ยุคศรีวิชัยในแนวคิด 'ปลุกภูมิปัญญาจากขุนเขาสู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้า'

ท่องเที่ยวฟื้น! 3 เดือนแรกของปีนักท่องเที่ยวเข้าไทย 5.5 ล้านคน

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยดีวันดีคืน 3 เดือนแรกปี 2566 ต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2 แสนล้านบาท

กยท. ประกาศยางไทย พร้อมรับเทรนด์โลก ลุยจัดระบบตรวจสอบย้อนกลับเต็มรูปแบบ

กยท.โชว์ฝีมือการทำงาน สร้างความพร้อมให้กับวงการยางพาราไทยทุกภาคส่วน เดินหน้าจัดระบบพร้อมรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางได้ถึงแหล่งกำเนิด

กม.ใช้วันแรก เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลวง แจ้งแบงก์ระงับบัญชีได้ทันที 24 ชม.

'พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์' เริ่มมีผลบังคับวันแรก นายกฯขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมออกมาตรการดูแลประชาชน แนะเจอมิจฉาชีพหลอกโอนเงินแจ้งแบงก์ระงับบัญชีได้ทันทีตลอด 24 ชม.