ประกันรายได้มีหนาว! บิ๊กตู่สั่งคลังส่องโครงการ

นายกฯ สั่งคลังลดงบประกันรายได้เพื่อไม่ให้ขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง หลังโครงการใช้เงินสูงมาก

01 ธ.ค.2564 – มีรายงานว่าแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ซึ่งมีมติอนุมัติโครงการดูแลเกษตรกร วงเงิน 141,018 ล้านบาท ภายใต้ 3 โครงการดังนี้ คือ 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติมวงเงิน 76,080.95 ล้านบาท 2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 วงเงิน 54,972.72 ล้านบาท และ 3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 3 วงเงิน 10,065.69 ล้านบาทนั้น

แต่ในช่วงการประชุม เพื่อพิจารณาการประกันรายได้พืชผลการเกษตร 5 ชนิด อาทิ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ใช้งบประมาณสำหรับข้าวสูงถึง 5.4 หมื่นล้านบาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางประมาณ 1 หมื่นล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความเป็นห่วงเรื่องการใช้งบประมาณของจากโครงการสูงมาก จึงสั่งให้กระทรวงการคลังไปดูและปรับลดวงเงินงบประมาณ เพื่อไม่ให้ขัดมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐด้วย