พาณิชย์เตือนมิจฉาชีพปลอมเป็นธุรกิจให้กู้เงินระบาด

มิจฉาชีพในคราบธุรกิจให้กู้เงิน...ระบาดหนัก ปลอมใบทะเบียนพาณิชย์และใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล...สร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งที่ไม่มีตัวตน
ช้ำหนักไปอีก!! มิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคล..ไปกู้เงินนอกระบบต่อ

5 พ.ค. 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนที่จะกู้เงินออนไลน์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังได้รับการร้องเรียนว่า..ธุรกิจสินเชื่อให้กู้เงินผ่านช่องทางออนไลน์/โซเชียลมีเดีย ดูดเงินในบัญชีจนเกลี้ยง หลังทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพบอก ก่อนหน้าเห็นใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและใบทะเบียนพาณิชย์ทำให้เกิดความเชื่อถือ หลังโดนดูดเงิน..ตรวจเช็คเชิงลึกพบเป็นใบสำคัญฯ และใบทะเบียนพาณิชย์ปลอม ช้ำใจเพิ่มขึ้น!! มิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลไปกู้เงินนอกระบบ เจ้าหนี้โทรทวงหนี้ไม่เว้นวัน ย้ำหลายๆ รอบ

ประชาชนต้องรู้ทันกลโกง ‘มิจฉาชีพออนไลน์’ ทุกรูปแบบ จะกู้เงินควรขอสินเชื่อจากสถาบันที่น่าเชื่อถือและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำคัญสุด!! ต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัว หรือถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนให้กับใคร มิฉะนั้นจะเสียใจและเสียหายหนักมาก

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายมิจฉาชีพหลอกลวงโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (เงินกู้) และมีการปลอมแปลงใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและใบทะเบียนพาณิชย์ โดยโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้สมัครใช้บริการกู้เงินผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน และส่งต่อลิงก์เว็บไซต์ต่างๆ พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจจริง โดยแสดงใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและใบทะเบียนพาณิชย์ ทำให้ประชาชนเกิดการหลงเชื่อ และทำตามที่มิจฉาชีพบอก

ท้ายที่สุดกลับไม่ได้รับบริการกู้เงินจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซ้ำร้ายเงินในบัญชีที่มีอยู่โดนดูดจนเกลี้ยง หรือ หลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการไปก่อนจึงจะโอนเงินกู้กลับไปให้ได้ หรือต้องรอรับรหัสในการขอกู้เงิน รอสักพัก.. โทรกลับหรือติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียปรากฎว่าโดนบล็อกไม่สามารถติดต่อได้อีก ตรวจเช็คเชิงลึกพบเป็นใบสำคัญฯ และใบทะเบียนพาณิชย์ปลอม ช้ำหนักเข้าไปอีก!! มิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนบุคคลและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ถ่ายส่งให้ทางโซเชียลมีเดีย ไปกู้เงินนอกระบบต่ออีกที..รู้ตัวเมื่อเจ้าหนี้โทรทวงหนี้ไม่เว้นวัน การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดให้บริการระบบตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> บริการข้อมูลธุรกิจ >> DBD DataWarehouse+  และ แอปพลิเคชั่น DBD e-Service เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลขั้นพื้นฐาน สำหรับตรวจสอบสถานะความมีตัวตนของนิติบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการตรวจสอบนิติบุคคลว่ามีการจดทะเบียนกับกรมฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากภาคธุรกิจและประชาชนต้องการทำธุรกรรมที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ด้านการเงินหรือการขอสินเชื่อ จำเป็นต้องแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ประชาชนส่วนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนด้านการเงินและต้องการใช้เงินเร่งด่วน มิจฉาชีพจึงอาศัยช่องว่างจากความเดือดร้อนนี้เข้ามาซ้ำเติม ดังนั้น การจะขอสินเชื่อจากแหล่งใด โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ประชาชนต้องเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น โดยนอกจากจะต้องตรวจสอบการมีตัวตนของนิติบุคคลแล้ว ยังต้องตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านการเงินด้วย เช่น รายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยตรงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ www.bot.or.th และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ www.sec.or.th อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ระบบ DBD DataWarehouse+ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาไว้ในข้อมูลนิติบุคคลแต่ละราย โดยสามารถเลือกคลิกดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ ‘ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก’ จากหน้าแสดง ‘ข้อมูลนิติบุคคล’ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องรู้ทันกลโกง ‘มิจฉาชีพออนไลน์’ ทุกรูปแบบ หากได้รับโฆษณาเชิญชวนให้ใช้บริการเงินกู้ผ่านทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องตั้งสติให้มั่น และไม่ประมาทโดยการให้ข้อมูลส่วนตัว ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ทางโซเชียลมีเดีย คลิกลิงก์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆ ซึ่งหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วอาจทำให้สูญเสียเวลา เงิน หรือทรัพย์สินที่หามาอย่างยากลำบาก นอกจากนั้น ยังอาจถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไปใช้โจรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสร้างความเสียหายตามมา รวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมาย อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง และอาจเสี่ยงจากการติดตามหนี้สินที่อยู่นอกกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น หากมีความรอบคอบตั้งแต่ต้นและไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่หลอกลวง จะเป็นการปิดประตูความเสี่ยงต่างๆ และปลอดภัยจากการสูญเสียทรัพย์สินที่อาจประเมินค่าไม่ได้” รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์โชว์ตัวเลข 8 เดือนต่างชาติขนเงินลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาท

8 เดือนปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาทญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 13,995 ล้านบาท และจีน 11,851 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน

รัฐบาลพร้อม! ‘ภูมิธรรม’ มั่นใจแถลงนโยบาย ชี้แจงตามที่สัญญาต่อ ปชช.

‘ภูมิธรรม’ เผย รัฐบาลพร้อมแถลง-ชี้แจง นโยบาย ชี้ เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดตามกระทรวง รับ นั่งพาณิชย์ หนักใจ แต่ไร้กังวล หลังประชาชนคาดหวังแก้ปัญหา

MEA เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้าง MEA หลอกเก็บค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ให้บริการด้านไฟฟ้า หรือแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนให้บริการต่าง ๆ และเรียกเก็บเงินค่าบริการ

แม่ร้องสื่อ หวั่นลูกสาวคิดสั้น โดนอดีตเมียทหารลวงสูญเงิน 5 ล้าน

ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นางสาวกนกวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ว่า ถูกหญิงคนหนึ่งสุมหัวกับพวกร่วมกันหลอกลวงเธอให้ต้องสูญเงินกว่า 5 ล้านบาท จนกลายเป็นหนี้สินก้อนโต

ส่งออกข้าวกระฉูด 8 เดือน 5.29 ล้านตันโตเฉียด 12%

กรมการค้าต่างประเทศเผยส่งออกข้าว 8 เดือน ปริมาณ 5.29 ล้านตัน เพิ่ม 11.91% คาดทั้งปี 8 ล้านตันมาแน่ เหตุออเดอร์เข้าต่อเนื่อง เผยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและญี่ปุ่น สนใจซื้อข้าวไทยเพิ่ม ย้ำเคสอินเดียกระทบตลาดข้าวโลกบ้าง แต่ไม่มีปัญหาขาดแคลน แค่เพิ่มอำนาจต่อรอง หลังให้ใช้วิธีดิวตรง ล่าสุดขายให้แล้ว 3 ชาติ

พาณิชย์ยกระดับกาแฟไทย ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก

คต. เตรียมยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟ 3 ฉบับก่อนออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566