คมนาคมเร่งศูนย์ขนส่งนครพนมเปิดให้บริการปี68

กรมขนส่ง’จัดพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานกลาง ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม วงเงิน 1,361 ล้านบาท คืบหน้า 13% เล็งส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนก่อสร้าง ก.ย.นี้ คาดเสร็จปลายปี 67 เปิดบริการปี 68 ดันเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง เชื่อมไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน.

1 มิ.ย.2566-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเริ่มก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม วงเงิน 1,361 ล้านบาท ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมถือฤกษ์ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานกลาง  เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายหลังจากได้ว่าจ้างบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ภาครัฐรับผิดชอบ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ วงเงินงบประมาณกว่า 624 ล้านบาท ตามรูปแบบและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน (PPP) ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.2565 พร้อมว่าจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเอส กรุ๊ป เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างภายในโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานฐานรากอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ มีความก้าวหน้างานก่อสร้างกว่า 13% (เร็วกว่าแผนงานประมาณ 4%) งานก่อสร้างดำเนินได้ด้วยดี และยังไม่พบปัญหาอุปสรรคใด ๆ ซึ่ง ขบ. มีแผนส่งมอบพื้นที่ให้บริษัท เอสเอซีแอล จำกัด ในฐานะผู้ร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ไปก่อสร้างในส่วนที่ภาคเอกชนรับผิดชอบช่วงเดือน ก.ย.นี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน (PPP)

ทั้งนี้บริษัท เอสเอซีแอล จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบลงทุนค่าก่อสร้างองค์ประกอบอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้ อาทิ อาคารรวบรวมและกระจายสินค้า อาคารคลังสินค้า และอาคารซ่อมบำรุง รวมถึงการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น Gantry Crane และงานระบบต่าง ๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนรวมกว่า 317 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567 พร้อมกันทั้งในส่วนที่ภาครัฐและภาคเอกชนรับผิดชอบ และมีแผนเปิดให้บริการปี 2568

สำหรับศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าทางถนน รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ บนเส้นทางสาย R12 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีศักยภาพสูง สามารถเชื่อมต่อการขนส่งจาก จ.นครพนมของประเทศไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และทางตอนใต้ของประเทศจีน แถบเมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

นายจิรุตม์ กล่าวว่าโดยภายในศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ได้ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ไว้อย่างครบครัน เป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมและกระจายสินค้า และเป็นจุด One Stop Service ซึ่งรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (Customs, Immigrations & Quarantines : CIQ) ทำให้สามารถตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และยังพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน หรือ Common Control Area (CCA) รองรับการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ไทย และ สปป.ลาว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกตรวจปล่อยสินค้าให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในอนาคต

อย่างไรก็ตามศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ยังถูกออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางรางได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านแนวโครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-นครพนมของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดิน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งไทย และช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัท เอสเอซีแอล จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดำเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์มาอย่างยาวนาน จะเข้ามาบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการ (Operation and Maintenance : O&M) และจ่ายค่าสัมปทานให้แก่ภาครัฐ เป็นเงินรวมกว่า 298 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 30 ปี ตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน (PPP)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุย 'แลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง' ทำประชาพิจารณ์ 18 ส.ค.

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

‘ขนส่ง’ สั่งคุมเข้มความปลอดภัยรถสาธารณะช่วงวันหยุดยาว 4-7 พ.ค.นี้

‘ขนส่งทางบก’ เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล เน้นย้ำตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถทั้งก่อนและระหว่างเส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

ขบ.เร่งแผนบริหารศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงแสน 2.86 พันล้าน

“ขนส่งฯ” จ่อชง ครม.ชุดใหม่ ก.ย.-ต.ค.66 ไฟเขียวเอกชนเข้าบริหาร “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ” มูลค่า 2.86 พันล้าน สัมปทาน 15 ปี พร้อมลุยสร้างเฟส 2 ช่วง พ.ค.นี้ แล้วเสร็จปี 68 หนุนขนส่งสินค้าทางถนนเชื่อมไทย-ลาว-จีน ส่วน “สถานีขนส่งสุราษฎร์ฯ” ลุยทบทวน PPP คาดเสนอ ครม.ภายในปลายปีนี้

ขนส่งเผย 'แท็กซี่' เข้าปรับจูนมิเตอร์ราคาใหม่เฉียด 10,000 คัน

กรมการขนส่งฯ เผย 16-21 ม.ค.66 แท็กซี่เข้าปรับจูนมิเตอร์รับราคาใหม่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วกว่า 9,969 คัน เตือนให้มาปรับจูนถึง 28 ก.พ.66 เปิดให้บริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

'ขนส่ง' สรุปวันแรกแท็กซี่แห่ปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่กว่า 2 พันคัน

“ขนส่ง” เผยยอดแท็กซี่นำมาปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่วันแรกกว่า 2 พันคัน คาดแท็กซี่ 72,000 คันจะนำมาปรับค่าโดยสารใหม่แล้วเสร็จก่อน 28 ก.พ.นี้ ย้ำหลังจากนี้ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชน