กพท. แจง 'จีน' คืนสล็อตการบินเป็นเรื่องปกติย้ำนักท่องเที่ยวเข้าไทยโตต่อเนื่อง

กพท. ยันจีนคืนสล็อตการบินเป็นเรื่องปกติ ด้าน ทอท.ยันไม่กระทบเป้าผู้โดยสารช่วงฤดูหนาว ยันขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก ไม่ได้ผลักภาระ ใช้ราคาเดียวมา 17ปี

28 พ.ย.2566 -นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องจีนคืนการจัดสรรเวลาการบิน (สล็อต) กว่า 40% ว่า การคืนสล็อตการบินถือเป็นเรื่องปกติของสายการบินและเป็นไปตามกฎระเบียบของ กพท.อยู่แล้ว ไม่ใช่แค่สายการบินจีน สายการบินอื่นๆ ก็มีการคืนสล็อตการบิน เพียงแต่จีนเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่ในประเทศไทย

สำหรับสาเหตุการคืนสล็อตเนื่องจากเมื่อถึงเวลาการสรุปตารางบินฤดูหนาว แต่ละสายการบินต้องมีการสรุปสล็อต เพราะข้อกำหนดจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ระบุไว้ว่าจะต้องมีการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะมีการยืนยันเที่ยวบิน หากไม่มีการสรุปมาจะถือว่าประสงค์ทำการบิน หากไม่ทำการบินจะถูกตัดสิทธิ์ และยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ใช่การยกเลิกเที่ยวบิน (ไฟล์ท) เป็นเพียงการคืนสิทธิ์การบินตามกฎของกพท. เท่านั้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ กพท. ได้มีการจัดสล็อตในเดือนธันวาคม 2566-มกราคม 2567 ไว้ให้ 21,923 เที่ยวบิน ในจำนวนนี้มีการบินจริง 13,278 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เดือนธันวาคม 2566 สำหรับ 6 สนามบิน ของทอท. อยู่ที่ 10,939 เที่ยวบิน แต่ในจำนวนนี้มีการคืนสล็อตทำให้มีการบินจริงอยู่ที่ 5,858 เที่ยวบิน ส่วนการจัดสรรสล็อตในเดือนมกราคม 2567 มีการจัดสรรสล็อตให้อยู่ที่ 10,984 เที่ยวบิน ในจวนนวนนี้มีการคืนสล็อตเช่นกันทำให้มีการบินจริงอยู่ที่ 7,420 เที่ยวบิน

“ยืนยันว่าการยกเลิกเที่ยวบิน กับการคืนสล็อตการบินแตกต่างกัน กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการคืนสล็อตการบินซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะสายการบินที่ทำการบินเดิมจะมีการขอสล็อตการบินเข้ามาเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน การเติบโตนักท่องเที่ยวจีนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อาทิ เศรษฐกิจจีนยังไม่กลับมาเท่าที่คาดหวัง อากาศยานที่มีการหยุดใช้งานช่วงโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกแย่งใช้บริการศูนย์ซ่อมอากาศยาน บุคลากรการบินขาดแคลน เมื่อตลาดไม่โตตามที่คาดการณ์ สายการบินจึงขอสล็อตการบินคืน ไม่ได้มีนัยยะ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ จากจำนวนสล็อตที่ว่างจากสิทธิ์การบินที่มีอยู่นั้น ปัจจุบันมีสายการบินอื่นสัญชาติอื่นๆ ที่ต้องการตารางการบินเพิ่มเติม ยื่นขอใช้สล็อตมาที่ กพท.แล้ว อาทิ ประเทศฝั่งยุโรป และสแกนดิเนเวีย ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องการเที่ยวบินแบบบินตรงมายังไทย โดยที่ไม่ต้องต่อเครื่อง ซึ่งประเทศเหล่านี้ยังไม่มีจำนวนมากพอที่จะเข้ามาทดแทนนักท่องเที่ยวจีน แต่หลังจากนี้ก็เริ่มมีตลาดใหม่ๆ บินเข้ามาไทยมากขึ้นแล้ว อาทิ คาซัคสถาน และรัสเซีย เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ปริมาณผู้โดยสารรายสัญชาติ ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. เมื่อปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) พบว่าผู้โดยสารชาวจีนยังคงมีจำนวนสูงสุดเมื่อเทียบกับสัญชาติอื่น โดยมีจำนวน 5.33 ล้านคน รองลงมาคือ สัญชาติอินเดียจำนวน 3.26 ล้านคน เกาหลีใต้จำนวน 3.07 ล้านคน มาเลเซียจำนวน 2.21 ล้านคน และรัสเซียจำนวน 2.2 ล้านคน

ด้าน นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กล่าวว่า กรณีที่จีนได้มีการยกเลิกสล็อตกว่า 8 พันเที่ยวบิน นั้น ยืนยันว่าจีนยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นไม่ได้หายไป แต่ปัจจุบันจีนอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยปี2566 ส่วนแบ่งผู้โดยสารจีนอยู่ที่ 12.9% ของปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด ส่วนปี2567 คาดว่าอยู่ที่15-16%

“ยืนยันว่าการคืนสล็อตของสายการบินไม่กระทบกับการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาว ประจำปี 2567 หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567 ที่คาดว่าปริมาณผู้โดยสารยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ประมาณ 119.78 ล้านคน หรือประมาณ 120 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.71% แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 49.48 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.2% และผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 70.30 ล้านคน เพิ่มขึ้น 30.41%”นายกีรติ กล่าว

นายกีรติ กล่าวอีกว่า จากการประมาณการผู้โดยสารดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงของเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูลเกิดจริง 20 วัน รวมกับคาดการณ์ 10 วัน) โดยมีปริมาณผู้โดยสารรวม 9.53 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 4 ล้านคน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5.53 ล้านคน ซึ่งแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นายกีรติ กล่าวต่อว่า กรณีที่ ทอท. จะมีการปรับค่าธรรมการใช้สนามบิน ผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge: PSC) สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยปรับจาก 700 บาทต่อคน เป็น 730 บาทต่อคน และค่า PSC สำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับจาก 100 บาทต่อคน เป็น 130 บาทต่อคน โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไปนั้น ทาง ทอท. ไม่ได้มีการปรับมากว่า 17ปี และการปรับขึ้นจะรวมอยู่ในตั๋วโดยสารของผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าเมื่อมีการปรับค่า PSCจะส่งผลให้ ทอท. มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น จากที่ปีหน้าคาดการณ์ว่าปริมาณผู้โดยสารเดินทางจะเพิ่มขึ้นเป็น 120 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ย ทอท.รายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีในส่วนนี้
สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับราคาดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้ ทอท. ได้มีการลงทุนเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการภายในสนามบิน ทอท. ทั้ง 6 แห่ง และจะต้องลงทุนต่อเนื่องตลอด 20 ปีนี้กว่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งการทุนปรับปรุงยกระดับการบริการ

เพิ่มเพื่อน