รฟม.ไฟเขียวจ้างบิ๊กรับเหมาลุยงานก่อสร้างสายสีม่วงใต้ 'เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ' วงเงิน 8.2 หมื่นล้าน

บอร์ด รฟม. ไฟเขียวผลประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ “เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ” 6 สัญญา วงเงิน 8.2 หมื่นล้าน คาดเซ็นสัญญาได้ใน มี.ค. 65 เปิดบริการปี 70 เชื่อมสายสีน้ำเงินและม่วงเป็นโครงข่าย

25 ก.พ.2565-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ที่ประชุมบอร์ดรฟม.ได้มีมติอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1-6 โดย รฟม.ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เข้าร่วมการประชุม

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1-6 ดังนี้ 1. อนุมัติให้ว่าจ้าง CKST-PL JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่

1. งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ในวงเงิน 19,430,000,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2.อนุมัติให้ว่าจ้าง CKST-PL JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ในวงเงิน 15,878,000,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

3.อนุมัติให้ว่าจ้าง ITD – NWR MRT JOINT VENTURE เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพุทธ ในวงเงิน 15,109,000,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

4. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ในวงเงิน 14,982,000,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

5. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ในวงเงิน 13,094,800,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

6. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ ในวงเงิน 3,589,000,000.00 บาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ รฟม. ดำเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับราคาดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจาระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กับผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดของแต่ละสัญญา โดยขั้นตอนต่อไป รฟม. จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทางเว็บไซต์ รฟม. (www.mrta.co.th) และระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ก่อนจะลงนามสัญญาว่าจ้างกับผู้รับจ้างทั้ง 6 ราย ภายในเดือนมีนาคม 2565 ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง)

นอกจากนี้ยังมีสถานีสามยอดเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนสายไปยังรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้โดยสะดวก เพื่อการเดินทางเชื่อมต่อโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รวดเร็ว ปลอดภัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันจะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รฟม.เร่งเครื่องสรุปแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจ.ภูเก็ต

รฟม. กางแผนเตรียมจัดการประชุมกลุ่มย่อย โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลองและส่วนต่อขยายไปท่าฉัตรไชย

รฟม. เคาะจ้างที่ปรึกษาคุมงานสายสีม่วงใต้ ’เตาปูน–ราษฎร์บูรณะ’

รฟม.ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาวงเงิน 246 ล้าน คุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ ผู้รับจ้างทยอยเข้าพื้นที่ เร่งสำรวจทางโบราณคดี–สาธารณูปโภค ยันเปิดใช้ในปี 70

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ทางการแพทย์กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮยอน

ฉลุย 'รฟม.' ลงนามเอกชนสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ปักหมุดเปิดให้บริการปี 70

ฤกษ์ดี รฟม. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงิน 8.2 หมื่นล้าน  กางไทม์ไลน์ก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี 2570

'เซ้นต์ ศุภพงษ์' เปิดตัวเป็นนักแสดงช่อง 3

ไม่ได้ปังแค่ แอบหลงรักเดอะซีรีส์ Secret Crush On You จาก ไอดอลแฟคทอรี่ ที่เพิ่งส่งลงจอช่อง 3 กด 33 ไปได้ 2 EP เท่านั้น ตัวผู้จัดอย่างหนุ่ม เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ในบทบาทของนักแสดงเองก็ปังไม่แพ้กัน ล่าสุดได้ฤกษ์เข้าไปจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดของช่อง 3 แบบเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อย โดยมีแฟนคลับบ้านเซ้นต์หอบของขวัญ ช่อดอกไม้เงิน มาร่วมยินดีเพียบจนเจ้าตัวยิ้มแก้มปริ ก่อนจะแง้มว่าเตรียมประเดิมผลงานละครให้ได้เห็นกันเร็วๆ นี้แน่นอน