'คมนาคม' ปิ้งไอเดียลดอุบัติเหตุเล็งกำหนดรถผลิตปี 67 ต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก

“คมนาคม” เดินหน้ากำหนดมาตรฐานรถจดทะเบียนใหม่ทุกขนาด ต้องติดตั้งระบบป้องกันล้อล้อก–ระบบควบคุมเสถียรภาพ รถยนต์ – มอเตอรไซค์ตั้งแต่ปี 67 หวังยกมาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องมาตรฐานสากลภายในปี 73

2 มี.ค.2565 – นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย ภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีนโยบายในการในการลดลดอัตราการเสียชีวิต และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการเดินทางในโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โดยมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวรถ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยมาใช้งาน รวมทั้งจัดทำแผนบังคับใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น

ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 ที่ประชุมได้ตระหนักถึงการกำหนดมาตรฐานของยานพาหนะในการยกระดับนำไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนออกประกาศข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความปลอดภัยของยานยนต์ อ้างอิงตาม UN Regulation ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในสากลโลก โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ 1.ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบเบรคที่มีประสิทธิภาพไว้เป็น Roadmap เช่น การติดตั้งเบรกในรถยนต์ กำหนดให้รถยนต์และรถกระบะแบบใหม่ ที่ดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2567 ต้องติดตั้งระบบป้องกันล้อล้อก และระบบควบคุมเสถียรภาพ มีระบบเสริมแรงเบรก ตั้งแต่ปี 2569 และพัฒนาไปสู่ระบบเสริมแรงเบรก เพื่อนำไปสู่ระบบเบรกอัติโนมัติในปี 2571 เพื่อให้รถยนต์และรถกระบะมีสมรรถนะด้านการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

2.สำหรับการกำหนดมาตรฐานตัวรถกำหนดให้ภายในปี 2568 จะต้องมีความปลอดภัยของรถเป็นไปตามมาตรฐานการชนด้านหน้า และด้านข้าง ตามมาตรฐานสากล และนำมาตรฐานความปลอดภัยกรณีชนคนเดินเท้า ที่จะต้องมีตัวถังที่ออกแบบซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงจากการชน เป็นต้น

3.สำหรับกรณีของรถจักรยานยนต์ ที่ประชุมก็ได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับมาตรฐความปลอดภัย เช่น กำหนดให้ระบบห้ามล้อของรถจักรยานยนต์ใหม่ทุกขนาด จะต้องติดตั้งระบบป้องกันล้อล้อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน พร้อมกำหนดมาตรฐานการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างและแสงสัญญาณ ตั้งแต่ปี 2567

4.สำหรับการพัฒนาความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการออกมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย เพื่อลดความรุนแรงจากการชนด้านข้างหรือด้านท้ายของรถบรรทุก ออกมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์มองภาพ ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่เห็น เป็นต้น

5.เพื่อเป็นการศึกษากำหนดมาตรการในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำการศึกษาเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่น ๆ ที่กำลังพัฒนา เช่น Intelligent Speed Assistance ซึ่งจะช่วยเตือนเวลารถขับเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด หรือ ระบบ Forward Collision Warning System ที่จะช่วยเตือนการชนในกรณีที่รถมีสิ่งกีดขวางด้านหน้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ ขบ.เปิดการรับฟังความเห็นเห็นจากภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ให้เทียบเท่ากับสากลโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ก่อนการออกประกาศกำหนดมาตรฐานรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยตามมาตรฐานที่กำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยดังกล่าวข้างต้น ทางกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ ขบ.เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ Public Hearing เพื่อให้ประชาชน นักวิชาการ องค์กรภาคราชการ เอกชน และผู้ผลิตรถหรือยานพาหนะต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินการสรุปแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่วม ! จ่อขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ในรอบ 8 ปี

เตรียมพิจารณาขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ในรอบ 8 ปี หลังราคาไม่สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หลังผู้ขับรถแท็กซี่ยื่นข้อเรียกร้อง ด้านขนส่งฯเผยจากข้อมูล TDRI ความเห็นหลายองค์กร ส่วนใหญ่เห็นด้วย

ขสมก. เล็งชงบอร์ดจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 3.2 พันคัน

ขสมก.เร่งทบทวนแผนฟื้นฟูฯ ลุยปรับแผนจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 3.2 พันคัน คาดสรุปเสนอบอร์ดฯ พิจารณาภายใน 2 เดือน ก่อนส่งต่อคมนาคม-ครม. เผยเอกชน เตรียมวิ่งรถเมล์ไฟฟ้าเฟสแรก 54 เส้นทาง 150 คัน ส.ค.นี้

ขนส่งฯลุยสร้างศูนย์ขนส่งสินค้านครพนมเล็งตอกเสาเข็ม

‘ขนส่ง’กางแผนสร้างศูนย์ขนส่งสินค้านครพนม 1.3 พันล้านบาท  เตรียมเวนคืน 121 ไร่ ลุยตอกเสาเข็มปี 66 เล็งศึกษาแผนแม่บทศูนย์ขนส่ง 3จังหวัด คาดศึกษาแผนแล้วเสร็จปีนี้ 

‘รองอธิบดีอัยการฯ’ จี้ กทม. ทางม้าหมดลาย มาเติมสีให้ชัด ช่วยลดอุบัติเหตุ-ลดคดี

รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเรื่อง “เอาให้ชัด..!” ระบุว่า ทางม้าหมดลาย กทม มาเติมสีขาว ให้ลายชัดๆ  เห็นมาแต่ไกล

'คมนาคม' จ่อชง ครม. เปิดช่อง บขส.ขนส่งพัสดุภัณฑ์

“คมนาคม”จ่อเสนอ ครม.ภายใน มิ.ย.นี้ เปิดช่อง บขส.ลุยธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ 5 ปีข้างหน้าไม่ต่ำ 500 ล้านบาท พร้อมกางแผนเปิดศูนย์ขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ จับมือเอกชนเป็นฟีดเดอร์ส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน

ตำรวจกวดขันวินัยจราจรจริงจังวันแรกส่งดำเนินคดี 4.7 หมื่นราย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ดูแลงานด้านจราจร เปิดเผยรายงานสถิติการกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยบังคับใช้กฎหมายใน 10 ข้อหา