องคมนตรีเยี่ยมศธ.ดูความพร้อมเปิดเทอม ห่วงประเด็นความรู้นักเรียนขาดหายไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงมีอยู่  ศธ.ได้มอบนโยบายให้แก่ทุกสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ที่จะต้องเตรียมความพร้อม ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเมื่อได้ส่งลูกหลานของตนเองมาสู่รั้วโรงเรียน รวมถึง เชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาที่จะได้รับจากห้องเรียน เพื่อเติมเต็มความรู้ ทักษะฝีมือ และทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนที่ขาดหายไปในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา   ทั้งนี้ ข้อเน้นย้ำว่า ศธ.ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site สถานศึกษาไม่จำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนแม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียน แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนแผนเผชิญเหตุ อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


นางสาวตรีนุช  กล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูทั้งในด้านความรู้และทักษะอย่างทันต่อสภาวการณ์ และการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ และได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site เปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่นอกจากจะต้องมีมาตรการป้องกันสุขภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงการเร่งฟื้นฟูความรู้  และทักษะจำเป็นที่ขาดหายไปสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย รวมถึงภาพรวมของระบบการศึกษาที่จะส่งต่อเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

“พล.อ.ดาว์พงษ์ มารับฟังเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาของ ศธ.ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู การเสริมทักษะผู้เรียน และการจัดทำโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งจากการร่วมรับฟังพล.อ.ดาว์พงษ์ ชื่นชมการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดของ ศธ.ว่า ดำเนินการได้ดี นอกจากนี้ยังต้องการให้ขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาครูโดยให้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่เมื่อศธ.มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแล้วก็ต้องดำเนินการให้อยู่บนฐานข้อมูลที่ดีด้วย”รมว.ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. เปิดกรุสมบัติ 'อิทธิพล-ตรีนุช' กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายอิทธิพล คุณปลื้ม กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม โดยนายอิทธิพล แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,162,381 บาท มีหนี้สินทั้งหมด 543,016 บาท

ตอกหน้า! ‘ตรีนุช’ บอกสพฐ.ไฟเขียวยืดหยุ่นชุดลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่กลางปี65

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ได้มีการยืดหยุ่นการแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา

พระเอกมา ‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผม ขู่ ลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ

‘พิธา’ โดดป้องนักเรียนถูกครูใช้กรรไกรเดินกล้อนผมกว่าร้อยคนจนแหว่งและเสียทรง ตั้งคำถามว่า ‘ทรงผม’ เกี่ยวอย่างไรกับการเรียนรู้ ชูนโยบายก้าวไกล กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ต้องมีมาตรการลงโทษครูที่ละเมิดสิทธิ