'ตรีนุช' มอบโล่ 2 นักเรียนจิตอาสา เป็นต้นแบบให้ทำความดี

17 มิ.ย.65- ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นางสาวอภิชญา ภาสุรจิตมงคล นักเรียรชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี และ ด.ช.วชิรวิทย์ ภาสุรจิตมงคล นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็น 2 พี่น้องที่มีจิตอาสาที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน พร้อมชมการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ร่วมพิธี

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขอชื่นชมนักเรียนทั้ง 2 คน ที่เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี โดยมีการสอบถามอาการผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งประสานกู้ภัยให้ และเมื่อกู้ภัยมาถึงเด็กๆก็สามารถแจ้งอาการของผู้บาดเจ็บได้ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยหยิบจับอุปกรณ์ ซึ่งทำให้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปรักษาได้รวดเร็วขึ้น แสดงให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานในการกู้ชีพ ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนจนปรากฎเป็นที่ชื่นชมยกย่องต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และที่สำคัญต้องขอชื่นชมพ่อ แม่ ของน้องๆ ที่ได้สนับสนุนให้น้องๆ ช่วยเหลือสังคม

“ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน ที่จะทำความดี มีจิตอาสา การช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่เท่าที่จะทำได้ และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารการศึกษาระดับภูมิภาค ที่นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มาปฏิบัติ ซึ่งเรื่องความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายของ ศธ. และจากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ การทำ CPR , การรู้จักอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยปัจจุบันการสอนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้บรรจุอยู่ในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา หรือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยู่แล้ว ซึ่งดิฉันมีนโยบายให้ขยายการจัดกิจกรรมไปในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงเรื่องการทำความดี มีจิตอาสา ซึ่งการทำความดี ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ ศธ.ได้เน้นย้ำว่าต้องปลูกฝังเยาวชนให้เป็นทั้งคนดีและเก่งด้วย ” รมว.ศธ. กล่าว.

เพิ่มเพื่อน