'ครูเหน่ง' ฝากสกสค.จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกครูรุ่นใหม่ เป็นสมาชิก ช.พ.ค.–ช.พ.ส. หลังมีครูเข้าร่วมลดลง

20 มิ.ย.65-ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ว่า ภารกิจของสำนักงาน สกสค.ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้ระดมความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติที่มี เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพราะตนในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค.พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหา เพื่อสวัสดิการแก่ครูทุกคน ทั้งนี้ตั้งแต่ตนเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศธ. นโยบายสำคัญในใจตนคือต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เนื่องจากเป็นนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน ซึ่ง สกสค.เป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสางปัญหาหนี้ครูได้อย่างดี

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สกสค.ยังมีการให้บริการที่เป็นสวัสดิการให้แก่ครูไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลครู หอพัก สกสค. ซึ่งในส่วนของสวัสดิการเหล่านี้อยากให้สกสค.ได้หาความร่วมมือกับภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานมากขึ้น โดยอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องตนก็ขอให้ไปพิจารณารายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมด้วย สำหรับการดำเนินกิจการช.พ.ค.–ช.พ.ส. ตนทราบว่ามีดำเนินการมาเป็นเวลานานถึง 70 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ดำเนินงานมานานและมีจำนวน สมาชิกมากที่สุดของประเทศ แต่ขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีสมาชิกลดลง เพราะครูรุ่นใหม่ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ ดังนั้นต่อจากนี้ไปฝากสกสค.จังหวัดจะต้องทำงานเชิงรุกเร่งประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้แก่ครูรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย

ด้านนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสกสค.กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายในเรื่องการปรับปรุงโรงเยาบาลครู หอพักสกสค. เพื่อให้การบริหารจัดการเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกได้มากที่สุด โดยอาจนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยดำเนินการ เพื่อให้มีมาตรฐานการบริหารงานมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนกิจการกิจการ ช.พ.ค.–ช.พ.ส.จะแบ่งกลุ่มระบบงานบริหารสมาชิกให้ สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ม.จ.จุลเจิม' ขอบคุณ 'นายกฯ-รมว.ศึกษา' ปรับหลักสูตรใหม่เรียนประวัติศาสตร์ ปลูกฝังเด็กรักชาติ

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า รับฟังสิ่งดีๆ กันบ้างนะครับ ไม่ใช่มัวแต่ด่าท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา