'ครูเหน่ง' แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน

28 มิ.ย.5656-ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา หากพบว่าผู้ปกครองรายใดมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีให้กับนักเรียนรายนั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ ปลัดมท.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ให้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่สามารถจัดซื้อชุดลูกเสือได้ เพราะไม่ใช่แค่โรงเรียนในสังกัดของ ศธ.เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ด้วย ดังนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระให้แก่ผู้ปกครอง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถระดมทุนจัดหางบภายในจังหวัดของตัวเองมาบริหารจัดการได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

“การแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาด ศธ.ได้มีระเบียบคำสั่งการแต่งกายชุดดังกล่าวในการบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วว่า ให้ยืดหยุ่นการแต่งกายชุดลูกเสือ และไม่จำเป็นต้องไปสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง และการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือนั้นศธ.ไม่ได้ทำโดยพลการ แต่มีมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปี 2529 รองรับ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า การแต่งกายด้วยเครื่องแบบดังกล่าวสามารถหาเครื่องหมายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการเรียนการสอนก็เพียงพอแล้ว เช่น ผ้าพันคอและการสวมวอคเกิ้ล ทั้งกรณีไหนที่ครอบครัวยังพอมีกำลังความสามารถจัดซื้อชุดลูกเสือให้บุตรหลานตนเองสวมใส่ได้ก็ไม่เป็นไร” รมว.ศธ.กล่าว.

เพิ่มเพื่อน