สอบข้าราชการ ศธ.เรียบร้อยดี 'สุภัทร' เผยมีผู้เข้าสอบเพียง 52%

4ก.ค.65-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 จำนวน 208 อัตรา โดยจัดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา และมีผู้สนใจสมัครสอบกว่า 109,250 แสนคน แต่มีผู้มาเข้าสอบเข้าสอบ 56,899 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08 รวมสนามสอบสำหรับผู้ติดโควิด 253 คนและมีผู้ที่ไม่เข้าสอบ 52,351 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 ซึ่งถือว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ที่มาเข้าสอบในครั้งนี้ต่ำกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คาดไว้ คือ ร้อยละ 60 ทั้งนี้ตนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเดินทางไปตรวจเยี่ยมแบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งพบว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และยังมีระบบตรวจสอบสิ่งผิดปกติด้วย


นายสุภัทร กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการเตรียมการสอบภาค ค สัมภาษณ์ ซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์และหารือร่วมกัน ว่า จะกำหนดแนวทางการสัมภาษาณ์ไปในทิศทางไหน อย่างไร โดยเราจะพยายามตรวจผลคะแนนสอบและประกาศผลอย่างเร็วที่สุด เพราะคะแนนการสอบข้อเขียนถือเป็นจุดสำคัญ ทั้งนี้เมื่อผู้เข้าสอบผ่านการทดสอบที่ร้อยละ 60 ก็จะประกาศขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี สำหรับเรื่องปัญหา อุปสรรคและข้อร้องเรียนต่างๆ ขณะนี้พบเพียงเรื่องการร้องเรียนเรื่องวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบตำแหน่งต่างๆ ว่า บางคนอาจจะวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งตนได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบในเรื่องนี้แล้ว ส่วนเรื่องการทุจริตต่างๆ ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง