พนักงานมทร.ธัญบุรี เฮ มหาวิทยาลัยอัพค่ารักษาพยาบาลปีละ 2.5หมื่น ตั้งCommunity Isolation ดูแลนศ.ติดโควิด

11ก.ค.65-ศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้ทำการปรับปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจากเดิม 20,000 บาทต่อปี เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของข้าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้

 อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ และในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการดูแลนักศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ จะไม่ต่างจากเดิมมากนัก โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการป้องกันตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และขอความร่วมมือไปยังนักศึกษาทุกคนต้องระมัดระวังตัวเอง ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยที่แจ้งไว้ นอกจากนี้หากมีนักศึกษาติดโควิดและไม่สามารถกลับที่พักอาศัยได้ มทร.ธัญบุรีได้จัดเตรียมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) ไว้ให้เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกชนผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรรองรับเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ผนึก มทร.ธัญบุรี ปั้นวิศวกรคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเปิดโรงงานให้นักศึกษาฝึกทักษะให้รู้ลึกรู้จริง และร่วมพัฒนาวิชาการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

'9 มทร.' ขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สนอง อว.เรียนข้ามมหาวิทยาลัย

นายสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)