สกศ. ยันเพิ่มงบฯ อุดหนุนรายหัวแบบขั้นบันได ไม่ใช่การหาเสียง ระบุท้ายที่สุด สำนักงบฯตัดสินใจไม่ใช่ศธ.

2ส.ค.2565- นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวถึงกรณีการวิจารณ์เรื่องการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนว่า เป็นแค่การหาเสียงก่อนหมดวาระ ว่า เรื่องนี้ตนมองว่าเป็นการมองคนละมุมมอง โดย สกศ.เราได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ซึ่งดำเนินการมาก่อนที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จะเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วย อีกทั้งการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ เป็นต้น ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นผู้ขับเคลื่อนเพียงผู้เดียว และการดำเนินการต่างๆ จะต้องดูภาพรวมอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะไม่ให้การดำเนินการในครั้งนี้ส่งผลและเป็นภาระให้แก่งบประมาณของประเทศ และ ศธ.ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะหาแนวทางให้การลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและสถานศึกษา เช่น ค่าเสื้อผ้าที่ได้เต็มชุด และสถานศึกษาก็สามารถนำงบฯ ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ให้แก่นักเรียนด้วย ทั้งนี้เรายังมุ่งเป้าไปยังกลุ่มยากจนพุ่ง โดยจัดสรรงบประมาณชุดนักเรียนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก 1 ชุดด้วย โดยใช้ฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“ผมมองว่า หากเป็นเรื่องของการหาเสียงจะต้องเพิ่มงบฯ ในส่วนของค่าหนังสือด้วย แต่ สกศ.มองว่าปัจจุบัน เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ได้ อีกทั้งถ้าเป็นการหาเสียงจะต้องเพิ่มให้มากกว่าที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่เรามองรอบด้าน ดูแลตามขั้นพื้นฐาน และดูแลกลุ่มยากจนพุ่งเป้า”เลขาฯ สกศ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน