'คุณหญิงกัลยา' ถกเข้มกรรมการ สกศ.ชุดใหม่ เพิ่มอนุกก.อีก 2ชุดรวม9ชุดขับเคลื่อนการศึกษา

18 ส.ค.2565-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่กรรมการสภาการศึกษาในการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษาครั้งแรก หลังจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 28 ราย ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นพระภิกษุ จำนวน 2 รูป กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น จำนวน 1 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานการศึกษา โดยตนได้ย้ำว่าการทำงานด้านนโยบายการศึกษาจะต้องทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีให้ได้

รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การขับเคลื่อนงานของสภาการศึกษาจะต้องเน้นคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาทุกมิติ ซึ่งตนต้องการให้รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชนด้วย ขณะเดียวกันทุกคนจะทำงานด้วยความเสียสละอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเราหวังผลสำเร็จ ดังนั้นจึงมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษา ไปจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการดำเนินการของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ เป็นการทำงานแบบจิตอาสาไม่มีรายได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริงๆ

โดยตนได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 คณะ จากเดิมมีคณะอนุกรรมการฯอยู่ทั้งหมด 7 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯด้านอำนวยการ ด้านนโยบายและแผนการศึกษา ด้านประเมินผลและจัดการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ และด้านวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการทำงานด้านการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ

“เมื่อตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่างๆ แล้ว สกศ.จะต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากบอร์ดชุดนี้ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องการกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งหน้าประจำเดือนกันยายนนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ก็จะเข้าพบกรรมการเพื่อมอบนโยบายด้วย”รมช.ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐ-เอกชนชั้นนำ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต-ธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้า EdTeX, e-Biz Expo, OEM Manufacturer Expo และ InterCare Asia 2022 ตอบโจทย์การศึกษา– สร้างแบรนด์สินค้า - ดูแลสุขภาพวัยเกษียณ

เอ็น.ซี.ซี.ฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรม “EdTeX 2022 (เอ็ดเท็ค 2022), e-Biz Expo 2022 (อีบิสเอ็กซ์โป 2022), OEM Manufacturer Expo 2022 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอร์เรอ เอ็กซ์โป 2022) และงาน InterCare Asia 2022 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2022)”