'ตรีนุช' เฝ้าระวังพายุโนรู ห่วงระบบไฟฟ้าในรร.

27 ก.ย.2565- .น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น“โนรู (NORU) ว่า ในส่วนของศธ. ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยสภาพอาคารเรียน และนักเรียนให้มีความเรียบร้อย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพายุจะต้องวางมาตรการป้องกันอย่างดี เช่น การเตรียมพร้อมขนย้ายของขึ้นพื้นที่สูง ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นต้น รวมถึงจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ศธ.ได้ตั้งหน่วยประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่ศธ.ยกเลิกประกาศ ศธ. เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมให้หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับศธ. ปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกระทรวงสาธารณสุข กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศคลี่คลายลงจึงได้สั่งการให้สถานศึกษายึดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเร็วๆนี้จะมีแนวปฏิบัติมาตรการควบคุมโควิดในโรงเรียน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมมาตรการโควิดของโรงเรียนต่างๆบริหารจัดการได้อย่างดีเป็นที่น่าพอใจ ส่วนการฉีดวัคซีนของนักเรียนและครูนั้นได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบของสธ.อยู่แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง