ประธานกมธ.เศรษฐกิจ วุฒิฯ ค้านไม่เก็บดอกเบี้ย-ค่าปรับ กยศ.หวั่นเกิดอันตรายทางศีลธรรม-เป็นภาระงบประมาณ

ในการพิจารณาของสภาฯ ที่เกี่ยวกับการไม่คิดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับนั้นจากการศึกษาของกมธ. และการจัดสัมมนา พบว่ามีความเห็นที่ตรงกันคือ เป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายทางศีลธรรม ไม่มีวินัย และสร้างภาระทางงบประมาณให้กับรัฐบาล

31ต.ค.2565- นายสมชาย หาญหิรัญ ส.ว. ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือร่างพ.ร.บ. กยศ. ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ และส่งให้วุฒิสภาจะพิจารณาในวาระแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า จากการศึกษาของกมธ.ฯ พบว่าร่างกฎหมายดังกล่าวที่สภาเห็นชอบ มีข้อดีเป็นจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้กรรมการ กยศ. ขยายสถานะของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ในการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อัพสกิล รีสกิล เพื่อรองรับตลาดฝีมือแรงงาน นอกจากนั้นในการแก้ไขกฎหมายยังพบข้อดีที่เปิดช่องให้กรรมการกยศ. ออกแบบแนวทางและวิธีการช่วยเหลือระยะสั้นกับผู้กู้ยืมเงินที่มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอ หรือเรียนจบแต่ไม่มีงานทำ โดยให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือ

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาของสภาฯ ที่เกี่ยวกับการไม่คิดดอกเบี้ย ไม่คิดค่าปรับนั้นจากการศึกษาของกมธ. และการจัดสัมมนา พบว่ามีความเห็นที่ตรงกันคือ เป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายทางศีลธรรม ไม่มีวินัย และสร้างภาระทางงบประมาณให้กับรัฐบาล ดังนั้นผลการศึกษาของกมธ. จึงเสนอให้คงดอกเบี้ยและค่าปรับไว้ แต่ในอัตราที่ต่ำ เพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับผู้กู้ที่จะใช้เงินคืน ที่ประสบปัญหารายได้ต่ำ หรือ ยังไม่ได้ทำงาน

“สำหรับอัตราดอกเบี้ย หรือ ค่าปรับนั้นกมธ.ไม่ได้เสนอตัวเลขว่าจะมีอัตราเท่าใด เพื่อให้กมธ.วิสามัญที่จะตั้งขึ้นหลังจากนี้พิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ผลการศึกษาของกมธ. พิจารณากองทุน กยศ. เป็นกองทุนที่ดีที่ให้โอกาสได้รับการศึกษา” นายสมชาย กล่าว

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่า วุฒิสภาจะคว่ำร่างพ.ร.บ.กยศ. ในวาระแรก นายสมชาย กล่าวว่า การลงมตินั้นเป็นสิทธิและดุลยพินิจของวุฒิสมาชิก ตามเหตุและผล สำหรับการอภิปรายในวันที่1 พฤศจิกายนก่อนรับหลักการนั้น เชื่อว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดีกการพิจารณาของกมธ.นั้นไม่มีการชี้นำ และเชื่อว่าไม่มีการล็อบบี้ให้ลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ถามว่า ร่างพ.ร.บ.กยศ. มีกรอบให้วุฒิสภาพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ถือว่าเพียงพอจะทำกฎหมายได้รอบคอบหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า เมื่อวุฒิสภาลงมติวาระแรกแล้ว ต้องตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณา ตนเชื่อว่ากมธ. จะทำให้แล้วเสร็จได้ทันและทำให้กฎหมายมีความรอบคอบ รอบด้าน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส.ว. ไฟเขียวเก็บดอกเบี้ย 1% กู้เงิน 'กยศ.' ให้อำนาจกก.ยกเว้น-ลดหย่อนผู้กู้ประวัติดี

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสองและวาระสาม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

'ประธานชวน' ย้อนกำเนิดกยศ. ปลุกสำนึกรับผิดชอบ อย่าเริ่มต้นชีวิตด้วยการโกงเงินหลวง

“ประธานชวน” เปิดอาคาร 8 ชั้น วิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง  ร่ายยาวกำเนิดกยศ. ปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบ มีวินัย กู้แล้วคืน อย่าเริ่มต้นชีวิตด้วยการโกงเงินหลวง ห่วงปล่อยไม่เก็บดอกเบี้ย

'พงศ์พล' ตัวแทนพรรคกล้าแนะสภาคำนึงถึง ปชช. อย่าใช้เล่นเกมเอาคืนกัน

“พงศ์พล” แนะสภาคำนึงถึง ปชช. อย่าใช้เล่นเกมเอาคืนกัน ชี้ "ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา" เกิดสุญญากาศต่อ ไม่มีกฎหมายคุมนานขึ้น - “ยกดอกเบี้ยหนี้ กยศ.” ทำกองทุนพัง ผลกระทบจมเด็กรุ่นหลัง