'ประวิต 'มอบนโยบายคุรุสภา 'เร่งรัด-วางระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ ' ทำงานเชื่อมโยงกับ ก.ค.ศ.

31 ม.ค. 65-ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา – นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวคิดในการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาให้แก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกลุ่ม ซึ่งได้มอบหมายให้นำเสนอแผนปฏิบัติการ (Quick win) 3 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 เพื่อให้เห็นว่าในรอบ 3 เดือน จะต้องทำอะไรบ้าง ตนจะใช้ศักยภาพเดินหน้าคุรุสภาให้ได้


นายประวิต กล่าวต่อว่า ตนมีนโยบายการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 3 ระดับ คือ 1. เร่งรัด 2.วางระบบ และ 3 .เพิ่มประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่ต้องเร่งรัด ได้แก่ การจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2565 หรือ การสอบเพื่อรับใบอนุญาตฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 ก.พ. นี้ , การดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ,การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) มีมติแล้ว และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำหรับเรื่องที่ต้องวางระบบ ได้แก่ ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการรับรองปริญญา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการคณะต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองค์กร การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารสาธารณะ

นายประวิต กล่าวต่อว่า นอกจากตนดำรงตำแหน่ง เลขาฯ ก.ค.ศ. แล้ว ได้มารักษาการเลขาธิการคุรุสภา จะมีการบูรณาการระบบพัฒนาวิชาชีพครู ในบทบาทคุรุสภา ให้มีจุดเชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักงาน ก.ค.ศ. เช่น ระบบการคัดเลือกครูใหม่ ,ระบบพัฒนาการเข้าสู่วิชาชีพสำหรับครูใหม่ , ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของครูใหม่ ,ระบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู, ระบบการพัฒนาวิชาชีพ , ระบบการสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และระบบการเข้าสู่วิทยฐานะ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน ตนขอให้มองว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้า แต่ขอให้ทุกคนเป็นผู้นำด้วยกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้หลักเกณฑ์สรรหาเลขาฯคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว เตรียมชงบอร์ดเคาะ

คุรุสภา ปรับ แก้ ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ สรรหาเลขาฯ คุรุสภาเรียบร้อยแล้ว เตรียม ชง เข้า หลักเกณฑ์เข้าบอร์ดคุรุสภา เคาะ เร็วๆ นี้