ภัยแล้งมาแล้ว! นายกฯกำชับรับมือ เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

12 มี.ค.2565 - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่เข้าสู่ฤดูร้อนต่อเนื่องถึงฤดูแล้ง จึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 กำชับให้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมให้เร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านให้กับเกษตรกรและแจ้งเตือนเกษตรกรทราบทุกระยะ

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังกำชับให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่จำเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ให้มีการควบคุมต้นทุนราคาสินค้าเกษตร สินค้าจำเป็น ทั้งผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่อย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้หลายรายการมีปัญหาผลผลิตขาดแคลน และราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง โดยขอให้ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งผลิต แหล่งเลี้ยง เพื่อตรวจสอบแนวโน้มผลผลิตที่สะท้อนความเป็นจริง เพื่อเตรียมการรับมือได้ล่วงหน้า

นายธนกรกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันภาครัฐยังเตรียมการในเรื่องการเตรียมพร้อมแหล่งน้ำต้นทุนรองรับการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยเมื่อ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยได้ทำ MOU ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้รองรับสำหรับการผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

“จากข้อมูลสถานการณ์น้ำของไทยในปี 2564 มีฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ฝนตกในพื้นที่ใต้เขื่อน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำ ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย อาจส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งท่านนายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและส่วนที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนน้อยที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระแท้ที่พึ่งชาวบ้าน! เจ้าอาวาสวัดดังสุโขทัย ออกคำสั่งให้ตากข้าวได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต

เพจเฟซบุ๊ก กลฺยาณวชิโร ภิกขุ วัดใหญ่ชัยมงคล สุโขทัย เผยแพร่คำสั่งเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เรื่องห้ามขออนุญาตตากข้าว เนื่องจากชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวข้าว

'อนุชา' ดันต่อเนื่อง 'เกษตรพ่วงปศุสัตว์' ยกเป็นโมเดลเกษตรกรจับเงินล้าน

‘รมช.อนุชา’ ชื่นชมความสำเร็จ พื้นที่ Agri-Map ยกเป็นตัวอย่างเกษตรกร ปรับเปลี่ยนสู่ร่ำรวย เกษตรกรปลื้มรายได้เพิ่มขึ้น ได้มีโอกาสจับเงินล้าน มีอนาคตที่ดีขึ้น

ฉับไว! 'พัชรวาท' เด้งรับปัญหาชาวบ้านท่าบ่อ ชง ครม.สัญจรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

“พัชรวาท”  ชงครม.สัญจร แก้ปัญหาน้ำให้คนท่าบ่อหนองคาย รวมทั้งรพ.สมเด็จพระยุพราชที่ได้รับผลกระทบหนัก หลังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ตั้งเป้าให้ปชช.อยู่ดีกินดี  

นายกฯ พบชาวอุตรดิตถ์ ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ ขายฝันไม่ท่วมไม่แล้ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง วันที่ 30 พ.ย. ภายหลังพักค้างคืนจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันเดียวกันนี้ เวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก

วัดเอื้อชุมชน เปิดให้ชาวบ้านตากข้าวเปลือกเต็มพื้นที่โดยไม่เก็บเงิน

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของเกษตรผู้ปลูกข้าวในเขต จ.ขอนแก่น เนื่องจากขณะนี้ทุกพื้นที่เริ่มทำการเกี่ยวข้าวและตากข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งก็ยังพบว่า ริมถนนสายต่างๆในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ยังคงมีการตากข้าวเปลือกกันเช่นเดิม นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่หน้า อบต.โรงเรียน รวมถึงลานวัด ก็ยังเป็นสถานที่ ในการตากข้าวเปลือกของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

สายไปแล้ว! ชาวนาขอนแก่น ตะเพิด 'เศรษฐา' แก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกไป ให้ลุงตู่กลับมา

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภาย หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท หรือ จ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาท