กกต.พร้อม! แจงเอกสารและค่าใช้จ่ายสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-สก.

กกต.พร้อมรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก. 31 มี.ค. – 4 เม.ย.นี้ แจงเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมและค่าใช้จ่ายสมัคร เตือนขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนสมัครมีโทษทั้งปรับ จำคุก เพิกถอนสิทธิ

28 มี.ค. 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ (กกต.)​ เผยว่า หลัง กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 2565 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 โดยรับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 เม.ย.2565 โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2562 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครรวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ผู้สมัครจะต้องมี สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. 10,000 บาท

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 50,000 บาท

สำหรับหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. ประกอบด้วย ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ. 4/1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดความกว้างประมาณ 8.5 ซม. ยาวประมาณ 13.5 ซม. จำนวน 10 รูป บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ (ไม่ควรเกิน 1 เดือน) หลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เฉพาะสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปี 2562 , 2563 , 2564 ) เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ผ.ถ. 4/2 ตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยสถานที่รับสมัคร คือ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

ทั้งนี้การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 คือ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1- 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธรรมนัสเฮ! กกต.ปัดตกคำร้องสอบมติขับ 21 ส.ส. พ้นพปชร. เหตุผู้ร้องไม่ครบตามกม.

ที่ประชุมคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่สำนักงานกกต.เสนอไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นายสมัย รามัญอุดม พร้อมพวกรวม 156 คน และนายถนอม แม่นสอน กับพวกรวม 130 คน ซึ่งอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

เปิดหนังสือด่วนที่สุด 'ประธานกกต.' ส่งถึง 'ประธานรัฐสภา' กรณีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า วันนี้ (16ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด

'วิษณุ' เปิดเส้นทาง กม.ลูก แนะปลอดภัยสุดส่งฉบับ ครม. ผ่านมือ กกต.

'วิษณุ' เปิดเส้นทาง กม.ลูก หลังรัฐสภาทำไม่เสร็จใน 180 วัน แนะปลอดภัยสุดส่งฉบับรัฐบาลผ่านมือ กกต. ปัดใช้ช่องไม่มีกฎหมายเลือกตั้งนั่งรากงอก แจงคนละเงื่อนไข รบ.รักษาการ

‘สาธิต’ รับ กมธ. เสียเวลาพิจารณา หลังสภาล่ม ฝาก กกต.ดำเนินการต่อ

‘สาธิต’ ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมถกกม.ลูก ฝาก กกต.พิจารณานำข้อมูลเข้าออนไลน์ รับ เสียเวลาแต่เคารพเสียงข้างมาก หวัง อนาคต ฝ่ายสภานิติบัญญัติ-รัฐสภา ทำกม.มีเอกภาพ ไม่เสี่ยงผิดกม.

'ธนาธร' โฟนอินยินดี 'ไพศาล' ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกเล็กด่านสำโรง

นายไพศาล วีรชาติวัฒนา ผู้สมัครหมายเลข 2 ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคือ 12,521 คะแนน ส่วนนางภรภัทร พูลเจริญ ผู้สมัครหมายเลข1 ได้คะแนน 10,171คะแนน

'พรรคเทิดไท'​ สุดคึกขยับต่อเนื่อง 'แรมโบ้'​ขอบคุณ 'ปชช.-เปลวสีเงิน' ให้ความสนใจ

'เทิดไท'​ คึกคัก 'แรมโบ้'​ เสกสกล เผยรอกกต.เคาะจดจัดตั้ง ทีมงานขยับต่อเนื่องระดมอดีตคนเสื้อแดงเป็นสมาชิกพรรค ลั่นสู้ตามกติกาทุกรูปแบบ อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ พร้อมขอบคุณสื่อ-ป๋าเปลว ที่สนใจนำเสนอเรื่องราวของพรรคเทิดไท