ปธ.กกต. ลงนามแต่งตั้ง 'แสวง บุญมี' เป็นเลขาธิการกกต. สัญญา 5 ปี

31 มี.ค.2565-  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอิทธิพร บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามคำสั่งกกต. แต่งตั้งเลขาธิการกกต. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยกกต. พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบกกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการกกต. พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการกกต. ลงวันที่ 31 มี.ค.2565 จึงแต่งตั้งนายแสวงบุญมี  ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2570

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้งทั้งบาง! กกต.สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่นฟันพรรคก้าวไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ มีมติเห็นชอบตามที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง