คุมเข้มโควิดหลังสงกรานต์! 'ปลัดสปน.' ประกาศ 18 -30 เม.ย. ให้จนท.WFH

แฟ้มภาพ

“ปลัดสปน”. ประกาศ 18-30 เม.ย. ให้เจ้าหน้าที่ WFH พร้อมตรวจATK ทุกจันทร์,พฤหัส  ระบุประสาน ทุกกระทรวง ดำเนินการตามความเหมาะสม

17 เม.ย.2565 – นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนเองมีข้อสั่งการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)ตามที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก และเมื่อหลังกลับจากสงกรานต์แล้ว ขอให้ทุกคนสังเกตอาการตัวเอง 7 วัน หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อให้ตรวจ ATK หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก ในช่วงที่สังเกตอาการ พร้อมกับขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home)

นายธีรภัทร กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. ประกาศไว้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565 จึงขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานภายในที่พัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2565 โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบภารกิจการให้บริการประชาชน

2.ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสามารถมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ได้ทันที หากมีเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ ขอให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก

3.ให้ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีของสัปดาห์  4. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม คณะทำงาน และการตรวจราชการ ขอให้พิจารณาใช้การประชุมผ่านระบบทางไกล (วีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ตามความเหมาะสม

5. บุคลากรที่ให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน 1111 ขอให้ดำเนินการตามประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เคยประกาศไว้ 6. ให้บุคลากรในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก ศบค. อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จำกัดการรวมกลุ่ม ฉีดวัคซีนให้ครบ ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี กรณีมีเหตุการเสี่ยงหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพขอให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

นายธีรภัทร กล่าวว่า แผนปฏิบัติงาน WFH ดังกล่าวอาจปรับตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และได้ประสานแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานด้วยแล้ว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จีโนมฯ แจง 'วัคซีนรุ่น 3' กับความหวังป้องโควิดกลายพันธุ์

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วัคซีนรุ่นที่ 3 (Third generation vaccine) กับความหวังในการป้องกันโควิด-19 กลายพันธุ์ที่จะระบาดในอนาคต

'หมอยง' ชี้โควิดระบาดตามฤดูกาล ฉีดวัคซีนเหลือปีละครั้ง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การระบาดจะเป็นแบบเข้าสู่ฤดูกาล ต่อไปจะฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 472 ราย ดับ 29 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2566 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 472 ราย

'หมอยง' เปิดผลวิจัยติดโควิดซ้ำ เทียบกับป่วยครั้งแรก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 การติดเชื้อซ้ำความรุนแรงของโรคลดลง

WHOเปิดตัวเลขสังเวยโควิด 2 เดือนดับแล้ว 1.7 แสนรายทั่วโลก!

หมอธีระยกตัวเลขเสียชีวิตโควิดจาก WHO ชี้ 2 เดือนที่ผ่านมาสังเวยแล้ว 170,000 คน เฉลี่ย 10,000-30,000 รายถือว่ายังน่าวิตก พร้อมแนะแนวทางตรวจการติดเชื้อด้วยตนเองล่าสุด