กทม. เร่งดันร่างกฎหมาย ตั้งเป้าจัดเก็บรายได้จากภาษี-ค่าธรรมเนียม 3 ประเภท


“ชัชชาติ” เผยเรียนรู้บทเรียนจากเทศบาลยะลา เชื่อพลังกระจายอำนาจในการพัฒนาเมือง ด้าน “พงษ์ศักดิ์” เผยปี63 ถูกตัดรายได้ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างในช่วงโควิด กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท แนะรัฐบาลควรชดเชยได้แล้ว

28 มิ.ย.2565 - ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) พร้อมเครือข่ายฯ หารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ในประเด็นการกระจายอำนาจ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …

นายชัชชาติ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ส.ท.ท.ก่อตั้งขึ้นในสมัยที่ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯกทม. คนแรก โดยมีการรวมตัวเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ทั่วประเทศ ซึ่งเทศบาลแต่ละแห่งมีปัญหาเหมือนกันโดยเทศบาลนครยะลา เคยมีปัญหาการนำสายสื่อสารลงดิน ซึ่งได้แก้ไขไปแล้ว โดยเทศบาลนครยะลาดำเนินการเองจึงพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่า พลังการกระจายอำนาจนับมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง และมีผลกับประชาชน

“จะเห็นได้ว่า พอมีการกระจายอำนาจให้ประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ ในการแจ้งเหตุ ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นข้าราชการตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทันที นอกจากนี้ กทม.ยังได้ทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกันกับเทศบาลนครยะลา โดยเทศบาลนครยะลามีวงซิมโฟนี่ ซึ่ง กทม.จะเชิญมาเล่นในกิจกรรมดนตรีในสวนด้วย” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร และ กทม. ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่ประกาศเลื่อนและลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เหลือเพียงร้อยละ 10 ทำให้ท้องถิ่นอื่นมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะสูญเสียรายได้นับหมื่นล้านบาท จึงมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทยอยคืนงบประมาณในส่วนนี้กลับมาด้วย

“กทม.จะร่วมเรียกร้องด้วย เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา งบประมาณหายไปจำนวนมาก นอกจากจะเรียกร้องให้รัฐบาลทยอยคืนงบประมาณแล้ว ในส่วนของ กทม.จะเร่งทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน และเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่…) พ.ศ. …ที่แก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25 เพื่อให้ กทม.มีอำนาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.ภาษียาสูบ จัดเก็บอัตรา 10 สตางค์ต่อมวน 2.ภาษีที่พักและโรงแรมร้อยละ 3 ของค่าเช่า เพราะในจังหวัดอื่นสามารถดำเนินการได้ แต่ กทม.ยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อน และ 3.ภาษีน้ำมันจะจัดเก็บเพิ่มจาก 5 สตางค์ต่อลิตร เป็น 10 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร สำหรับร่าง พ.ร.บ.การเข้าถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … นั้น อาจจะมีข้อทำให้การทำงานลำบากขึ้น ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่มีพ.ร.บ.ดังกล่าว แต่ท้องถิ่นกลับมี จึงทำให้เกิดการลักลั่นในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องไปดูรายละเอียด ก่อนจะส่งไปรัฐสภาเพื่อให้ข้อกังวลหรือข้อสังเกตของท้องถิ่นต่อไป ” นายชัชชาติ กล่าว

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติ หลังได้รับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมทั้งได้หารือเรื่องการเป็นเมืองมหามิตรระหว่าง กทม. กับ เทศบาลนครยะลา ในด้านต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้านเศรษฐกิจเมือง การจัดงานดนตรีในสวน

“ซึ่งยะลามีวงซิมโฟนีอยู่ จึงจะมาจัดที่กรุงเทพฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนายกเทศมนตรีของโลก ขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานใหญ่และไม่เคยจัดขึ้นมาก่อน ขณะเดียวกันได้หารือกับนายชัชชาติ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แต่ละท้องถิ่นถูกรัฐบาลตัดรายได้ไปตั้งแต่ปี 2563 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลควรจะชดเชยให้กับแต่ละท้องถิ่นได้แล้ว” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ยังได้หารือเรื่อง พ.ร.บ.การเข้าถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … ซึ่งพ.ร.บ. ดังกล่าว จะทำให้มีการล่ารายชื่อของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อถอดถอนผู้ชนะการเลือกตั้งการปกครองท้องถิ่นและหมายรวมผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กว่า 5,000 แห่ง เทศบาลนคร กว่า2,000 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อีก 75 แห่ง

“เพื่อสอบสวนว่า กระทำผิดใดหรือไม่ โดยยื่นให้กับคนเดียว คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ตัดสินเท่านั้น และเมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่า ไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาแล้ว ยังสามารถร่วมล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนบุคคลนั้นอีกครั้ง จึงเห็นว่าเท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งผู้ชนะเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกฎหมายในลักษณะนี้ ขณะเดียวกัน ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไม่มีผลบังคับใช้ต่อ ส.ส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน” นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' จ่อถก 'คลัง' ปมเก็บภาษีที่ดิน หวังขจัดนายทุนปลูกกล้วย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทภาษีเกษตรกรรมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ เพราะ กทม.เพิ่งเริ่มเก็บซึ่งเป็นเรื่องแปลก

ผู้ว่าฯกทม. เผย 4 คลองยังมีปัญหาระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับฝนตกหนัก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความพร้อมรองรับสถานการณ์ของฝนที่ตกจากมรสุมในช่วงนี้ ว่า ปัจจุบันยังคงมีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำในคลองสายหลักต่าง ๆ ซึ่งพบว่าขณะนี้มีคลองที่มีปัญหาอยู่ราว 4 คลอง

'ชัชชาติ' นักการเมืองครองใจคนอีสาน 'ณเดชน์-เบลล่า' พระเอกนางเอกแห่งปี

'อีสานโพล' ประกาศรางวัลครึ่งปีแรก ยก 'ชัชชาติ' นักการเมืองครองใจคนอีสานมากสุด แซง 'หญิงหน่อย' ส่วนพระเอกขวัญใจยังเป็น 'ณเดชน์' ฝ่ายหญิง 'เบลล่า ราณี'

ฟ้าผ่าผับบาร์! 'ชัชชาติ' สั่งปิดสถานบริการรวดเดียว 83 แห่ง ทางหนีไฟไม่ชัดเจน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสถานบันเทิง ภายหลังเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงในย่านสีลม ว่า ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละเขต ไปตรวจสถานบริการที่ไม่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

โฆษกกทม. ตีปี๊บผลงาน 6 มิติ 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' หลังรับตำแหน่ง 2 เดือน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะโฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลงาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. หลังจากดำรงตำแหน่งมากว่า 60 วัน

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ล้อมคอกสถานบันเทิง สั่งสอบภายใน 1 เดือน เจอผิดสั่งปิดทันที

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมด้วย น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. และ พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงแนวทางการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย