ส.ก.ตั้งข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหาร กทม. เพิ่มงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22 ก.ค.2565 - ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานครพร้อม นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตธนบุรี นายประพฤทธ์ หายกิจจะกุล ส.ก. เขตห้วยขวาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง และนายตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขตหลักสี่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณารายละเอียดในส่วนของสำนักและสำนักงานเขตได้พบเห็นปัญหาและตั้งข้อสังเกตงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหลายประการ

นายจิรเสกข์ กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จากการประชุมและลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงร่วมกับสปภ.พบว่า ภายหลังกรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วกว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เท่าที่ควร สำหรับในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณในจำนวนที่ไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนทั้ง 50 เขตตลอดจนคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของกทม.ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรและเหมาะสม ฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณของสปภ.ให้มากกว่านี้

“จากเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกทม.มีปัญหาทั้งเรื่องเครื่องแบบ อุปกรณ์และยังไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้ถี่ถ้วนมากขึ้นเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย” โฆษกสภากทม. กล่าว

ขณะที่ นายอนุรักษ์ กล่าวในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตวังทองหลาง ว่า งบประมาณของเขตส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปี มีส่วนที่เหลือสำหรับการแก้ไขปัญหาในชุมชนน้อยมาก ดังนั้นในการพิจารณางบประมาณของฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับนายประพฤทธ์ ส.ก.เขตห้วยขวาง ที่เห็นว่างบประมาณของเขตห้วยขวาง กว่า 354 ล้านบาท เป็นงบลงทุนน้อยมากหากเทียบกับงบประเภทอื่น ๆ ในขณะที่เขตห้วยขวางมีปัญหาหลากหลาย จึงควรมีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ด้วย และนายตกานต์ กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณของสำนักงานเขต แต่ละเขตมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท แต่ 30% เป็นงบประมาณเงินเดือนบุคลากร อีกส่วนเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ ทำให้เหลืองบประมาณที่จะใช้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่มาก

โฆษกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส.ก.ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับพื้นที่เขต ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญในการติดตามปัญหาของเขต งบประมาณที่ตั้งเพื่อชดใช้เงินยืม มีจำนวนมากกว่างบลงทุน ทำให้มีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งการดูแลประชาชนยังคงต้องทำต่อเนื่อง 365 วัน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณของทุกหน่วยงาน ทั้งงบประมาณทั่วไปและงบประมาณสำหรับการดูแลสาธารณภัยให้กับประชาชน เพื่อดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เริ่มประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.เป็นต้นมา โดยจะพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 21 – 27 ก.ค. จากนั้นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานระดับสำนัก ระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. จากนั้นจะเป็นการพิจารณารายการแปรญัตติ และคณะกรรมการวิสามัญฯ จะเข้ารายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามในวันที่ 17 ส.ค.65

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชัชชาติ' กางแผนรับมือพายุโนรู ซื้อกระสอบทราย 2.5 ล้านลูก ป้องกันจุดอ่อนริมเจ้าพระยา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21/2565 ถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำถึงพายุโนรูที่กำลังจะเข้า ว่า สถานการณ์น้ำของปีนี้น้ำเยอะมาก จะเห็นได้ว่าปริมาณฝนในกทม.เดือนก.ย.สูงมาก

'ชัชชาติ' เผยนั่งอยู่ในออฟฟิศไม่เห็นน้ำท่วมซอยย่อย ต้องลงพื้นที่เห็นปัญหามากขึ้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ให้สัมภาษณ์กรณีกรมอุทกศาสตร์ มีการแจ้งเตือนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 22-26 ก.ย. ทางกทม.มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร ว่า จริงๆแล้วเรื่องน้ำทะเลหนุนเป็นตัวประกอบกับน้ำเหนือที่ปล่อยมา

'ชัชชาติ' สั่งเร่งสำรวจพื้นที่เกษตรกทม. รณรงค์เลิกเผาซังตอข้าว หวังลดฝุ่นพิษ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยสำนักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรี วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' เข้าพบผู้ว่าฯหมูป่า ถกแก้น้ำท่วมแบบไร้รอยต่อ ชมยังสมาร์ทเหมือนเดิม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการหารือร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่า วันนี้(20 ก.ย.) เป็นโอกาสที่ดี ที่พบกับนายณรงค์ศักดิ์ และถือโอกาสเข้าเยี่ยม รวมถึงการหารือและการประสานความร่วมมือต่างๆ เพราะตนถือว่าตนเป็นผู้ว่าฯน้องใหม่

'ชัชชาติ' ชี้ฝนตกหนักถือเป็นบททดสอบ คุยผ่านไปได้ด้วยดี เตรียมพร่องน้ำตลอด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ปริมาณฝนปีนี้มีจำนวนมากเฉลี่ย 1,640 มิลลิเมตร

'ชัชชาติ' บูรณาการพร้อมรับมือฝนถล่ม แล้วกัน!ท่วมหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันว่า ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีมาก โดยตัวเลขเมื่อเช้า