ส.ก.ตั้งข้อสังเกตให้ฝ่ายบริหาร กทม. เพิ่มงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22 ก.ค.2565 - ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภากรุงเทพมหานครพร้อม นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตธนบุรี นายประพฤทธ์ หายกิจจะกุล ส.ก. เขตห้วยขวาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง และนายตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขตหลักสี่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณารายละเอียดในส่วนของสำนักและสำนักงานเขตได้พบเห็นปัญหาและตั้งข้อสังเกตงบประมาณหน่วยงานของกรุงเทพมหานครหลายประการ

นายจิรเสกข์ กล่าวว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จากการประชุมและลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงร่วมกับสปภ.พบว่า ภายหลังกรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วกว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เท่าที่ควร สำหรับในปีนี้ก็ได้รับงบประมาณในจำนวนที่ไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนทั้ง 50 เขตตลอดจนคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของกทม.ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรและเหมาะสม ฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณของสปภ.ให้มากกว่านี้

“จากเหตุเพลิงไหม้ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกทม.มีปัญหาทั้งเรื่องเครื่องแบบ อุปกรณ์และยังไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้ถี่ถ้วนมากขึ้นเพื่อให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย” โฆษกสภากทม. กล่าว

ขณะที่ นายอนุรักษ์ กล่าวในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตวังทองหลาง ว่า งบประมาณของเขตส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปี มีส่วนที่เหลือสำหรับการแก้ไขปัญหาในชุมชนน้อยมาก ดังนั้นในการพิจารณางบประมาณของฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับนายประพฤทธ์ ส.ก.เขตห้วยขวาง ที่เห็นว่างบประมาณของเขตห้วยขวาง กว่า 354 ล้านบาท เป็นงบลงทุนน้อยมากหากเทียบกับงบประเภทอื่น ๆ ในขณะที่เขตห้วยขวางมีปัญหาหลากหลาย จึงควรมีการตั้งงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของพื้นที่ด้วย และนายตกานต์ กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณของสำนักงานเขต แต่ละเขตมีงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท แต่ 30% เป็นงบประมาณเงินเดือนบุคลากร อีกส่วนเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ ทำให้เหลืองบประมาณที่จะใช้บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่มาก

โฆษกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส.ก.ทำหน้าที่ใกล้ชิดกับพื้นที่เขต ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญในการติดตามปัญหาของเขต งบประมาณที่ตั้งเพื่อชดใช้เงินยืม มีจำนวนมากกว่างบลงทุน ทำให้มีอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งการดูแลประชาชนยังคงต้องทำต่อเนื่อง 365 วัน ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณของทุกหน่วยงาน ทั้งงบประมาณทั่วไปและงบประมาณสำหรับการดูแลสาธารณภัยให้กับประชาชน เพื่อดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เริ่มประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.เป็นต้นมา โดยจะพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตระหว่างวันที่ 21 – 27 ก.ค. จากนั้นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ของหน่วยงานระดับสำนัก ระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. จากนั้นจะเป็นการพิจารณารายการแปรญัตติ และคณะกรรมการวิสามัญฯ จะเข้ารายงานผลการพิจารณาต่อสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามในวันที่ 17 ส.ค.65

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอ็ดดี้' ตามแซะ 'ชัชชาติ' ส่งสัญญาณบอกตั้งนานแล้วว่ามาเพื่อแกง!

นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค" โพสต์รูปภาพ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

เช็กด่วน! เช้าวันนี้ กทม.อ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 70 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 57-97 มคก./ลบ.ม.

สภากทม. เห็นชอบ 3 วาระรวด ยกเลิกกฎหมาย 11 ฉบับ ให้สอดคล้องผังเมืองรวม

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

'ชัชชาติ' ลั่นคนเดินถนนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง หากมีพื้นที่เหลือก็แบ่งให้คนทำมาหากิน

นายชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ กล่าวถึงสถานการณ์หาบเร่แผงลอย​ในกรุงเทพฯว่า​ ในเรื่องของแผงค้าหาบเร่ เราคุยกันเข้าใจและต้องดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' จี้ผู้บริหาร กทม. เร่งแก้ไฟดับ ตามนโยบายกรุงเทพฯต้องสว่าง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวย้ำในการประชุมคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า ขอให้ผู้บริหารเร่งรัดติดตามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามนโยบายกรุงเทพฯ ต้องสว่าง