'วิษณุ' ชี้ ‘กม.ตำรวจใหม่’ ปชช.ประเมินผลโรงพัก ประกอบพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย

‘วิษณุ’ เผย กม.ตำรวจใหม่ ประเมินสถานีตำรวจ-ตำรวจ ส่งให้ผู้บังคับบัญชานำมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายได้

1 ส.ค.2565-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดแถลงข่าวการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกันแถลง

นายวิษณุ กล่าวในหัวข้อความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และและบทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนการประเมินไอทีเอ 2565 ตอนหนึ่งว่า การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐไม่ควรจะเป็นประเด็นให้มีความสงสัยถึงความจำเป็นและความสำคัญในปัจจุบัน เพราะทั้งคือคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นสาระสำคัญใน 6 ประการของคำว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยกำหนดว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐบาลจะต้องปฏิบัติ รัฐจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากรัฐทำให้เกิดความเท่าเทียมมีคุณภาพมีประสิทธิภาพโปร่งใสและประชาชนได้ประโยชน์ จึงถือเป็นหัวใจสำคัญ

สำหรับหลักบริหารบ้านเมืองมี 6 ข้อคือ 1.ทำให้ถูกต้องยุติธรรม 2.ความโปร่งใส 3.ความมีคุณธรรม 4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5.ความรับผิดรับชอบ และ 6.การทำให้งานของรัฐมีประสิทธิภาพคุ้มทุน คุ้มค่าทุกเวลา และประหยัด โดยจะต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ โดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เป็นหน่วยงานกลางคือ ป.ป.ช. ซึ่งดำเนินการมาจนจะครบ 10 ปีแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 8,303 แห่ง เป็นอย่างดีเพื่อประเมินไอทีเอ ขณะที่รัฐบาลสนับสนุนการทำไอทีเอโดยมีมติ ครม. เมื่อเดือน ม.ค.65 และมีการเข้มงวดกวดขันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายที่เกี่ยวกับความโปร่งใส กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ในส่วนการป้องการการทุจริต โดยส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรมส่งเสริมหน่วยงานรัฐจัดให้หน่วยงานมีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ เปิดเผยได้ อนุญาตและไม่อนุญาตเพราะเหตุใด นอกจากนี้ อาศัยประชาชนในการให้ความร่วมมือตรวจสอบจับผิดรายงานความไม่ชอบมาพากลให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่มีหลักการใหม่เกิดขึ้น ซึ่งจะประกาศใช้ในไม่ช้า โดยกำหนดให้ประชาชนมีบทบาทในการประเมินสถานีตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสถานีนั้นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งได้ด้วย

ขอบคุณหน่วยงานรัฐ 8,303 ที่ให้ความร่วมมือ ป.ป.ช.ในการ ให้ความร่วมมือในการประเมินไอทีเอ เพราะผลการประเมินนี้จะนำไปใช้ในระดับโลก และขอให้กำลังใจหน่วยงานที่ยังได้คะแนนไม่ดี และขอแสดงความยินดีต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำไอทีเอปีนี้ได้คะแนนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และถือว่าเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานรัฐอื่นๆเรียนรู้ในเรื่องนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาวจรัสแสงใน 'โผผู้การกรม'

เก่าไป...ใหม่มา สัจธรรมแวดวง สีกากี เริ่มนับหนึ่งเข้าสู่ยุค ผบ.เด่น-พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กุมบังเหียน กรมปทุมวัน หลังผ่านยุค ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมา 2 ปี จากนี้อีก 1 ปี ตามอายุราชการของ ผบ.เด่น

'บิ๊กบี้' เซ็นตั้งโผผู้การกรม-รองนายพล 356 นาย เสริมแกร่งขุมกำลัง

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับผู้บังคับการกรมฯ -รองนายพล จำนวน 356 ตำแหน่ง

'วิษณุ' โล่ง! รู้ผลคำวินิจฉัยศาลรธน.แล้ว หลังมอนิเตอร์จากออสเตรเลีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปประชุมหารือระดับนโยบาย

จับอดีตรองผจก.เขตแบงก์ ตุ๋นเงินลูกค้า 7 ล้าน เล่นพนันออนไลน์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุเมื่อเดือน เม.ย. 65 ได้เกิดเหตุอดีตรองผู้จัดการเขตของธนาคารแห่งหนึ่ง