สั่งปิด 3 ผับดังย่านทองหล่อ ไม่มีใบอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด

11 ส.ค.2565 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 ฉบับ สั่งปิดสถานประกอบการ 3 แห่ง ดังนี้

ฉบับที่ 1.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 368/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน OTTO BAR

ด้วยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 06.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการร้าน OTTO BAR ตั้งอยู่เลขที่ 2/34 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นร้านจำหน่ายสุรา มีลูกค้า กำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในร้านประมาณ 7 คน ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา และใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2502 ข้อ 2

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน OTTO BAR และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 30 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด

ฉบับที่ 2. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 369/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน เอมเมอรัลด์

ด้วยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการร้านเอมเมอรัลด์ ตั้งอยู่เลขที่ 16 ซอยทองหล่อ 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ ลูกค้า มีการแสดงดนตรีสด และการแสดงโชว์เต้น มีพนักงานเสิร์ฟให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงาน ภายในร้านให้บริการลูกค้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 20) และตั้งสถานบริการโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2502 ข้อ 2

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน เอมเมอรัลด์ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 60 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด อนึ่ง หากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อ ศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

3.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน คริสตัล คลับ

ด้วยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการ ร้านคริสตัล คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอยแสงเงิน (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า มีการแสดงดนตรีสด และการแสดงโชว์เต้น มีพนักงานเสิร์ฟให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานภายในร้านให้บริการลูกค้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า อย่างน้อย 6 เมตร ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ที่มาใช้บริการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 20) และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2502 ข้อ 2

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน คริสตัล คลับ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 60 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด อนึ่ง หากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อ ศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้ง ตร.ถูกต้อง

ชัดเจน!!! ปมร้อนสั่นสะเทือน กรมปทุมวัน หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจปี 2565

แฉโดนแฉ! 'สันธนะ' ส่งสายลับถ่ายคลิปผับรร.ดังย่านทองหล่อ อ้างพบมั่วสุมเสพยา-เปิดเกินเวลา

มีรายงานว่า นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล เดินทางไปแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ โดยกล่าวหาว่า ผับแห่งหนึ่งในโรงแรมย่านทองหล่อ มัวสุ่มเส

ศาลฯคุกนักท่องเที่ยวจีน เสพยาผับเจริญราษฎร์ คนละ1-2 เดือน ปรับ 4-8 พันบาท

ที่ศาลเเขวงพระนครใต้ พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลแขวง 4 นำตัวนักท่องเที่ยวชายชาวจีน 4 คน ชายชาวไทย 1 คนและหญิงชาวไทย 2 คน

อัยการเเขวงใต้เตรียมฟ้อง 60 นักท่องเที่ยวจีน เสพยากลางผับหรูย่านเจริญราษฎร์

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่าถึงความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมาตำรวจนครบาล

สธ.ยันสถานบริการตามแนวรอยเลื่อน 164 แห่งไม่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว

หมอยงยศเผยรับทราบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจ.เชียงใหม่-ลำพูนแล้ว สถานบริการตามแนวรอยเลื่อน 164 แห่งไม่ได้รับผลกระทบ สั่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โค้งสุดท้าย เทียบฟอร์ม ‘เด่น-รอย-หิน’ ใครเข้าวิน ผบ.ตร.คนที่ 13?

แคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่  มีอยู่ 3 ราย ประกอบด้วย “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร.ดูแลงานความมั่นคง(มค.) “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร.ดูแลงานป้องกันปราบปราม(ปป.) และ“บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ