'บิ๊กป้อม' กำชับลุยเรื่องค้ามนุษย์ต่อเนื่องหวังยกระดับดีขึ้นจากเทียร์ 2

'ประวิตร' นั่งหัวโต๊ะปราบปรามค้ามนุษย์ ชื่นชมไทยยกระดับขึ้นเทียร์ 2 สำเร็จ กำชับเดินหน้าทำงานต่อเนื่อง

08 ก.ย.2565 - ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 2/2565 และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่3/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจำปี 2565 เหตุผลที่ไทยได้รับการจัดระดับขึ้นเทียร์ 2 และข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการดำเนินงานของรัฐบาลไทย

โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 1.การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง) 2.การจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 3.การลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กระหว่าง 21 หน่วยงาน 4.การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านแรงงานและการตรวจคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในภาคประมง ระหว่างกระทรวงแรงงาน กรมประมง และ USAID Thailand CTIP โดย Winrock International และ 5.การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักสูตรครูฝึกสอน (IDC) โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มีการลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในห้วงปลายเดือนตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ และคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงาน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566 - 2570 และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน นำกรอบความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ไปหารือกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางตามขั้นตอนต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานที่สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายโดยให้มีผลเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้วันนี้ คณะกรรมการ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและคณะกรรมการผู้ชำนาญการระดับภาคหรือระดับหน่วยงานการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น Tier 2 ซึ่งทำให้ต้องพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาระดับหรือยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รทสช.'รุกเดินสายเก็บแต้ม เปิดว่าที่ผู้สมัครอีสาน-ใต้

ความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โดยการนำของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ที่อยู่ในช่วงเดินสายจัดตั้งสาขาพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค และการรวบรวมขุนพลเข้าพรรคเพื่อร่วมกันทำงานเตรียมพร้อมสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

พปชร.ยับเยิน! 'บิ๊กป้อม' เอาไม่อยู่แล้ว หึ่ง 'ทีมบิ๊กตู่' ต่อสายดูด สส.เกรดเอ

28 พ.ย.2565 - เมื่อเวลา 14.30 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค