'ประวิตร' เคาะแผนมั่นคงทางทะเลปี 2566-2570

'ประวิตร' นั่งหัวโต๊ะประชุม นปท. เคาะร่างแผนความมั่นคงทางทะเลปี 2566-2570 รับมือภัยคุกคาม กำชับสร้างความตระหนักรู้คนในชาติร่วมมือรักษาผลประโยชน์ทางทะเล

15 ก.ย.2565 - ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม, พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุมรับทราบสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคและการประเมินท่าทีของไทยต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 2558-2564 ต่อจากนั้น ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ปี 2566-2570 มีสาระสำคัญมุ่งเน้นเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติความมั่นคง มีเป้าหมาย สามารถรับมือและควบคุมภัยคุกคามทางทะเลทุกมิติ โดยไทยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยังยืน มีการบริหารจัดการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล สู่การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ทางทะเลที่ยั่งยืน และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ 2 คณะ ขับเคลื่อนการแบ่งเขตและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการจัดทำดัชนีตัวชี้วัด

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลมีความซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านกฎหมายและความร่วมมือต่างประเทศ ด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านพลังงานและการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น โดยเป็นผลประโยชน์ชาติที่ต้องการความเข้าใจร่วมกันและขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ขณะเดียวกันจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์การขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคและกำหนดท่าทีให้เหมาะสมกับการรักษาดุลยภาพระหว่างประเทศ ซึ่งการตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ร่วมกันมีความสำคัญยิ่ง
พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า กำชับให้ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ของคนในชาติ และการเสริมสร้างความร่วมมือกันมากขึ้น ตลอดจนต้องกระตือรือร้นขับเคลื่อนแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ทางทะเลและความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดที่มุ่งความยั่งยืนร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.อ.ประวิตร เดินทางกลับทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด โดยมีนายสันติ นายอธิรัฐ และ พล.อ.สุพจน์ส่งขึ้นรถเดินทางกลับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘มิ่งขวัญ’ เปิดตัวเกินเบอร์ ‘ซ้ายด่า-ขวายี้’ ทางเดินแคบ

‘ติ่งฝ่ายประชาธิปไตย’ ถึงกับต้องรีบกราบขอโทษกลางโซเชียลมีเดียที่เคยเลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพราะ ‘มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์’ ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 หลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โผล่ไปเปิดตัวซบพรรคพลังประชารัฐของ ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค 

คาดใช้ผลประเมิน ITA พิจารณาแต่งตั้ง-โยกย้าย

ป.ป.ช.คิกออฟ ประเมิน ITA ปี 2566 ตั้งเป้าหน่วยงานผ่านเกณฑ์ 84% คาดอนาคตใช้ต่อยอด ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร-พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 'วิษณุ' ย้ำ รบ.มุ่งล้อมคอกแม้วัวหายไปหลายตัว

ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อ 'กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม' เป็น 'กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม'

'ประวิตร' ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งวแดล้อมรับมือสถานการณ์โลก