โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกทม. ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงจำนวน 13 ราย

1 พ.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน ๑๓ ราย ดังนี้

๑. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๒. นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๓. นายไทวุฒิ ขันแก้ว พ้นจากต าแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

๔. นายแสนยากร อุ่นมีศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม

๕. นายประพาส เหลืองศิรินภา พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

๖. นางสาวอำภา นรนาถตระกูล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๗. นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

๘. นายสุนทร สุนทรชาติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

๙. นายสมชาย เดชากรณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๐. นางอณุสรา ชื่นทรวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๑. นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๒. นายปิยะ พูดคล่อง พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๓. นายธนกร ไชยศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สะเทือนแคนดิเดตนายกฯพท. กทม.สั่ง 'แสนสิริ' รื้อด่านไม่พอ ต้องชดใช้ผู้ที่จ่ายเงินมาก่อนหน้านี้

'ถาวร' ชี้ กทม.สั่ง 'แสนสิริ' รื้อด่านอย่างเดียวไม่พอ จะต้องชดใช้ผู้ที่ต้องจ่ายเงินมาก่อนหน้านี้ หรือ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นักกฎหมาย กางคำพิพากษาศาลฎีกา สอนมวย 'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ปม 'สวนชูวิทย์'

'ดร.ณัฎฐ์' นักกฎหมายมหาชน สอนมวย 'ผู้ว่าชัชชาติ' การยกให้ที่ดินสาธารณะของ 'ชูวิทย์' ตกเป็นที่ดินสาธารณะแล้ว แม้ไม่จดทะเบียนการยกให้และเสียภาษีทุกปีก็ตาม

เพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพฯ ครบ 33 เขต

พรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรม “คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อคนกรุงเทพ” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 เขต โดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมอย่าง